FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag16/03/2015

Moderbolags ansvar för dotterbolags skuld

Är det möjligt att ställa ett lönekrav mot en koncerns moderbolag, gällande en avslutad anställning i ett dotterbolag, där man inte fått ut sin slutlön?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt huvudregeln utgör moderbolaget och dotterbolaget två skilda subjekt, vilket innebär att de inte har ansvar för den andres skulder. Delägare i aktiebolag har inte personlig ansvar för bolagets skulder. Det går således inte att kräva in en skuld man har på dotterbolaget via moderbolaget och vice versa. Detta är huvudregeln.

Undantag kan dock göras vid tillämpning av s k ansvarsgenombrott. Det är en metod som har utarbetats i praxis och vissa kriterier har utarbetats i rättstillämpning för att ansvarsgenombrott ska vara möjligt (dvs att delägare - detta fall moderbolaget - får ansvar för dotterbolagets skulder). För det första krävs att bolaget är underkapitaliserat, att de saknar affärsmässigt syfte och förvaltning samt att det finns inslag av otillbörligt på aktieägarnas sida. Det rör sig om situationer där moderbolaget i princip enbart används för att undandra sig ansvar, och inte för att bedriva verksamhet.

Det finns även vissa lagstadgade undantag. T ex riskerar en delägare ansvar om vetskap om skyldighet att träda i likvidation föreligger, men bolaget trots detta fortsätter sin verksamhet (1 kap. 3 § 2 st. och 25 kap. 19 § aktiebolagslagen, ABL). Då föreligger solidariskt ansvar. Så är även fallet vid skadestånd om delägaren vållat fordringsägare skada genom att överträda aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vissa möjligheter finns således att utkräva ansvar från moderbolaget, men det rör sig normalt om undantagsfall.

Med hopp om att du fått svar på din fråga. Tveka annars inte att skicka in en ny!

Vänliga hälsningar,

Linnea RanvingeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”