Moderbolags ansvar för dotterbolags skuld

2015-03-16 i Bolag
FRÅGA
Är det möjligt att ställa ett lönekrav mot en koncerns moderbolag, gällande en avslutad anställning i ett dotterbolag, där man inte fått ut sin slutlön?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt huvudregeln utgör moderbolaget och dotterbolaget två skilda subjekt, vilket innebär att de inte har ansvar för den andres skulder. Delägare i aktiebolag har inte personlig ansvar för bolagets skulder. Det går således inte att kräva in en skuld man har på dotterbolaget via moderbolaget och vice versa. Detta är huvudregeln.

Undantag kan dock göras vid tillämpning av s k ansvarsgenombrott. Det är en metod som har utarbetats i praxis och vissa kriterier har utarbetats i rättstillämpning för att ansvarsgenombrott ska vara möjligt (dvs att delägare - detta fall moderbolaget - får ansvar för dotterbolagets skulder). För det första krävs att bolaget är underkapitaliserat, att de saknar affärsmässigt syfte och förvaltning samt att det finns inslag av otillbörligt på aktieägarnas sida. Det rör sig om situationer där moderbolaget i princip enbart används för att undandra sig ansvar, och inte för att bedriva verksamhet.

Det finns även vissa lagstadgade undantag. T ex riskerar en delägare ansvar om vetskap om skyldighet att träda i likvidation föreligger, men bolaget trots detta fortsätter sin verksamhet (1 kap. 3 § 2 st. och 25 kap. 19 § aktiebolagslagen, ABL). Då föreligger solidariskt ansvar. Så är även fallet vid skadestånd om delägaren vållat fordringsägare skada genom att överträda aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vissa möjligheter finns således att utkräva ansvar från moderbolaget, men det rör sig normalt om undantagsfall.

Med hopp om att du fått svar på din fråga. Tveka annars inte att skicka in en ny!

Vänliga hälsningar,

Linnea Ranvinge
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (655)
2020-08-06 Bolagsstämma beslutsförhet
2020-07-31 Aktieägares personliga ansvar
2020-07-17 Sälja aktiebolag till underpris
2020-07-15 Har aktieägare i fåmansbolag rätt till insyn?

Alla besvarade frågor (82638)