Möbler som samboegendom

FRÅGA
Jag äger en bostadsrätt sedan tidigare och har nyligen träffat en tjej och vi har flyttat ihop. Jag vet om att hon inte har rätt till min lägenhet eller mina pengar om vi gör slut men hur är det med min inredning/lösöre? Dvs de möbler jag ägde innan hon flyttade in är de fortfarande mina om det tar slut mellan oss? Hon hade nån enstaka byrå medans mitt hem var fullt funktionsdugligt med möbler etc. Antar att det vi framöver köper ska delas lika oavsett vem som betalat, eller? Men som sagt hur är det med de prylar som jag ägde innan hon flyttade hit?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att ni bor stadigvarande tillsammans i ett parförhållande och med gemensamt hushåll, varav Sambolag (2003:376) därmed är tillämplig.

Om ert samboförhållande upphör exempelvis genom att någon av er flyttar isär så ska den så kallade samboegendomen fördelas mellan er, under förutsättning att någon av er begär en sådan bodelning (Sambolag 8 § första stycket). Som samboegendom avses både gemensam bostad och bohag om de har införskaffats för gemensam användning (Sambolag 3 §). Bohag avser i sin tur möbler, men även hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, exempelvis prydnadsföremål, TV-apparater, böcker och köksutrustning. Dock inräknas inte sådant lösöre som används helt och hållet för den ena sambons bruk eller huvudsakligen används för fritidsändamål, vilket kan röra sig om exempelvis idrottsutrustning (Sambolag 6-7 §§).

Eftersom du hade möblerna före samlevnaden så anses de inte ha införskaffats för gemensam användning, varvid de inte utgör samboegendom som ingår i en eventuell bodelning. Om du däremot har införskaffat möblerna kort innan din flickvän flyttade in hos dig så kan det argumenteras för att de ska anses ha haft till syfte att användas gemensamt, särskilt om ni båda var med och valde ut möblerna i affären. Ett sådant argument kan dock bemötas om du visar på att det fanns en annan avsikt med förvärvet än gemensam användning.

Möbler och annat bohag som förvärvas under samboskapet betraktas normalt sett mycket riktigt som samboegendom som ingår i en eventuell bodelning, eftersom det finns en presumtion under sådana omständigheter för att de är införskaffade för gemensam användning. Det saknar i princip därvid betydelse vem som har betalat för egendomen. Det är dock viktigt att anmärka på att samboegendomen inte har någon bäring på ägandeförhållandena under den bestående samlevnaden. Det är först när bodelning eventuellt aktualiseras som frågan om vad som utgör samboegendom eller inte blir relevant.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2756)
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?
2020-10-19 Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?

Alla besvarade frågor (85255)