Mobiltelefon på lektionstid i gymnasieskola

FRÅGA
I min skola där jag går tredje året på gymnasiet så säger min lärare att vi är TVUGNA att lämna in telefonerna i början av lektionen. Men när jag har läst runt en del så har jag kommit fram till att vi måste inte, men läraren har rätt att ta den om det är ett störande moment, men läraren får inte ta telefonen ur vår ficka eller liknande. Men vår lärare har också sagt att det är ELEVENS ansvar att telefonen inte skadas eller tappas bort, men vi är ju samtidigt TVUGNA att lämna in telefonen. Det känns inte rätt, kan du hjälpa mig med detta så vi kan bevisa för vår lärare att vi inte har ansvar för något som vi inte ens kan kontrollera.
SVAR

Hej och tack för att du kontaktat Lawline!Eftersom du är en gymnasieelev lyder din skola under skollagen, som du hittar här.

I 5 kap. 5§ i den lagen står att varje skola ska ha ordningsregler som ska utarbetas i samarbete med eleverna.
Det är rektor som beslutar om ordningsregler. Att elever inte får ha med mobiltelefonen under lektionstid kan vara en sådan ordningsregel. Om det är så att en elev ändå har mobiltelefon på lektionstid så bryter ju detta mot skolans ordningsregel och läraren har då rätt att omhänderta mobiltelefonen fram till dagens slut i enlighet med 5 kap. 22 § skollagen. Mobiltelefonen ska då lämnas tillbaka i samma skick som den beslagtogs. Läraren har rätt att beslagta föremål som exempelvis ligger på bänken men inte kroppsvisitera. De får inte använda våld och om eleven gör motstånd måste beslagstagandet avbrytas. Läraren har då rätt att vidta ytterligare disciplinära åtgärder såsom att avvisa eleven från klassrummet. Varje skola skall upprätta ordningsregler i samråd med lärare, elevrepresentanter och rektor som skall efterföljas av alla på skolan. Inom ramen för dessa ordningsregler har läraren rätt att vidta nödvändiga åtgärder, så länge reglerna i skollagen och gymnasieförordningen följs.

Om det är så att din skola utarbetat ordningsregler om användandet av mobiltelefon och skolans rektor har beslutat om detta så är det tyvärr så att läraren har rätt att omhänderta mobiltelefonen till skoldagens slut. Läraren måste då Ordningsreglerna måste som sagt dock utarbetas tillsammans med eleverna.

Lycka till!

Sofia Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (362)
2021-09-15 Betydelse av att skolans app äger materialet
2021-08-31 Hjälp med skolarbete
2021-08-29 Har jag rätt att ta del av betyg som utfärdats av en kommunal eller privat gymnasieskola?
2021-08-28 Jag vill anmäla min sons skola - Hur går jag tillväga?

Alla besvarade frågor (95763)