Mobiltelefon på lektionstid i gymnasieskola

FRÅGA
Hej!Vi har alltid fått ha mobilerna med oss till klassrummet, (går i gymnasiet) men nu på senare tid har lärarna upplevt att det stör och har nu därför bestämt att vi ska låsa in mobilerna i skåpet innan vi går till lektionen, vi får alltså inte ha dem med oss och har vi det och dem ser den så kommer dem ge den till vaktmästaren så får man den i slutet av dagen. Jag tycker denna regel är orättvis mot de som inte använder mobilen på lektionstid men som ändå vill ha den där ifall det händer någonting. Är det inte bara mycket bättre att låta alla få ha mobilerna med till klassrummet för att lyssna på musik, miniräknare, kolla schema samt klockan (för det finns inte klockor i alla klassrum) och sedan åtgärda ifall någon använder den till något annat? Vad står det i "lagen" och vilka rättigheter har vi elever vad gäller personliga värdesaker?Tacksam för svar!Mvh
SVAR

Hej och tack för att du kontaktat Lawline!

Eftersom du är en gymnasieelev lyder din skola under skollagen, som du hittar här.
I 5 kap. 5§ i den lagen står att varje skola ska ha ordningsregler som ska utarbetas i samarbete med eleverna. Det är rektor som beslutar om ordningsregler. Att elever inte får ha med mobiltelefonen under lektionstid kan vara en sådan ordningsregel. Om det är så att en elev ändå har mobiltelefon på lektionstid så bryter ju detta mot skolans ordningsregel och läraren har då rätt att omhänderta mobiltelefonen fram till dagens slut i enlighet med 5 kap. 22 § skollagen. Om det är så att din skola utarbetat ordningsregler om användandet av mobiltelefon och skolans rektor har beslutat om detta så är det tyvärr så att läraren har rätt att omhänderta mobiltelefonen till skoldagens slut. Ordningsreglerna måste som sagt dock utarbetas tillsammans med eleverna, så jag föreslår att du tar kontakt med din skolas elevråd och frågar dem om de har varit med i utformandet av ordningsreglerna.

Lycka till!

Sofia Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?