FrågaAVTALSRÄTTAvtal18/04/2018

Mobilt Bank ID genom fullmakt?

Jag har fullmakt åt min mor i bankärenden på XXXbanken i XXX min fråga kan jag fixa ett mobilt bank id så jag kan sköta hennes bankärenden i min telefon ?mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som huvudregel råder det i Sverige avtalsfrihet och man kan avtala om i princip vad som helst. Det finns heller inga formkrav på hur avtal kan ingås förutom när det gäller köp av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt, 1 § 3 st. avtalslagen (AvtL).

När det gäller fullmakter så är det någonting som också regleras i AvtL, närmare bestämt 10 - 27 §§. Jag förutsätter att den fullmakt din mor upprättat till dig är fullständig och skriftlig.

Är det då möjligt att utfärda ett Mobilt Bank ID? Mitt svar är spontant nej.

I AvtL finns det inget lagstöd för att tredje man, i det här fallet banken, måste mottaga en fullmakt. Detta kan hänföras till att bankerna ofta brukar säga att det endast är deras egna, färdigtryckta fullmakter som går att använda på deras kontor.

Genom att utfärda ett Mobilt Bank ID i din mors namn skulle innebära att din behörighet som fullmaktshavare skulle bli större än vad fullmakten tillåter, 10 § 1 st. AvtL. Ett Mobilt Bank ID fungerar nämligen som en legitimation. Eftersom fullmakten din mor gett dig förmodligen endast gäller i den banken så skulle det också bli fel att utfärda ett Mobilt Bank ID, då man genom ett sådant får tillgång till även andra saker som t.ex. Skattedeklarationer, andra banker och möjligheten att ingå avtal på andra platser.

Sammanfattningsvis så skulle banken i min mening begå en stor risk om de utfärdade ett mobilt Bank ID i din mors namn på din telefon. Jag har själv tidigare varit verksam inom en annan bank, och där var svaret blankt nej, oavsett vad fullmakten sade. Detta går även att återkoppla till att bankerna ofta kräver deras egna färdigtryckta fullmakter och där finns det inget som ger behörighet att utfärda ett Mobilt Bank ID i någon annans namn.

Jag rekommenderar dig ändå att kontakta banken och se om ni kan komma fram till någon annan lösning.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Martin RosénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”