FrågaARBETSRÄTTTrakasserier 21/07/2015

Mobbning på arbetsplatsen

Min chef tillåter, helt öppet, att en kollega kränker och mobbar mig. Hur ska jag gå tillväga för att komma tillrätta med detta?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Enligt arbetsmiljölagen (se här) är det arbetsgivaren som är ansvarig för att arbetsmiljön är tillfredsställande såväl i fysiskt som psykiskt avseende, 3 kap 2 a § arbetsmiljölagen, och ska genom det säkerställa att det bedrivs ett förebyggande arbete mot mobbning samt att mobbning som uppstått motarbetas och åtgärdas på ett effektivt sätt. Närmare föreskrifter för arbetet mot mobbning finns i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kränkande särbehandling i arbetslivet (som du hittar här). I normalfallet är det första du ska göra när du upplever att du är mobbad är att ta kontakt med din chef, men när som i ditt fall chefen är inblandad skulle jag råda dig att i första hand ta kontakt med ditt skyddsombud. Om det inte finns något skyddsombud på arbetsplatsen ska du istället kontakta ditt fackförbund.

Hoppas att skyddsombudet eller ditt fackförbund kan hjälp dig att se till att situationen löser sig!

Vänliga hälsningar,

Anna BackmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Trakasserier ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000