Mobbing/trakasserier på jobbet och chefen bryr sig inte, vad gör jag?

2017-10-10 i Trakasserier
FRÅGA
Hej! Min pappa har under år utsatts för mobbning, trakasserier på arbetsplatsen av sin chef som bara eskalerar. Vi har hjälp honom till arbets- och miljömedicin, som i sin tur gjort en anmälan till arbetsmiljöverket. Vi har kontakt med både fack och högre chefer men inget händer. De senaste 2 åren har varit extrema och det enda fack och arbetsgivaren kommit fram till är en handlingsplan på papper som ej följs av chefen på butiken. Pappa mår sämre o sämre. Vad kan man mer göra? polisanmäla?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beklagar verkligen hur din pappa behandlas på hans arbetsplats trots alla åtgärder ni vidtagit. Det framgår av bland annat 1 kap 1 §, 2 kap 1 § och 6 kap 1 § arbetsmiljölagen (AML) att arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder samt förebygga att den anställde inte utsätts för mobbing eller trakasserier. Arbetsgivaren ska alltså kunna garantera den anställde en god miljö på arbetsplatsen.

För att få hjälp med att åtgärda mobbingen så bör man ta kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen. Denne ska synliggöra ohälsan på arbetsplatsen samt kan begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder, 6 kap 4 samt 6a § AML.


Polisanmälan

Då ni redan verkar vidtagit de åtgärder ni kan rent arbetsrättsligt så är sista utvägen att polisanmäla händelsen. Polisanmälan kan ni göra genom att besöka en polisstation eller ringa 11414.

Beroende på vad mobbningen/ trakasserierna handlar om kan det exempelvis annat vara ett ofredande, förtal eller förolämpning.

Ofredande kan omfatta många olika beteendet, så som knuffar, sätta krokben, upprepade gånger skicka meddelanden utan att din pappa vill etc, 4 kap 7 § brottsbalken BrB.

Förtal kan exempelvis vara att någon säger något klandervärt eller sprider rykten. Det krävs då att uppgifterna har en viss spridning, exempelvis att de sprider elaka rykten om din pappa på en större arbetsplats, 5 kap 1 § BrB.

Förolämpning är också när någon säger något klandervärt eller falskt angående din pappa men då räcker det att uppgiften sägs direkt till din pappa och kräver ingen spridning, 5 kap 3 § BrB.

Brotten förtal och förolämpning är så kallade "målsägandebrott" och innebär att som huvudregel är det din pappa själv måste driva processen vilket kan vara betungande. Det betyder att man själv måste väcka talan och eventuellt bekosta och driva en rättsprocess i domstol, 5 kap 5 § BrB. För hjälp med en sådan process bör ni kontakta ett juridiskt ombud, se HÄR.

Hoppas ni fick svar på er fråga och lycka till!

Vänligen,

Frida Larsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (77)
2021-04-30 Vad kan man göra när en kollega uppträder obehagligt?
2021-04-06 Har man rätt att diskriminera?
2021-02-25 Trakasserier av chef
2021-01-30 Får en konsument välja att neka hjälp från någon pga etnicitet eller trosföreställning?

Alla besvarade frågor (95739)