Mobbad på jobbet - får jag spela in mina kollegor för att säkra bevis?

2018-09-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag är utsatt för mobbing o utfrysning av mina arbetskollegor samt gliringar där jag jobbar i kostservice.Mina kollegor har blivit sura för att jag tagit upp om den dåliga arb miljön. Och pga detta så har dom börjat hitta på olika saker. Min fråga kan jag spela in på min mobil så jag har bevis till min chef. För jag hörde vad dom sa fr lunch rummet hur den ena kollegan sa att möte var pga den där horan.Möte var pga henne o hon sa att hon fota hur jag jobbar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer inledningsvis att besvara din fråga angående inspelning av samtal. Avslutningsvis kommer jag att ge dig råd för hur du kan gå vidare.

Det är inte ett brott att spela in samtal du själv deltar i

Det är ett brott att utan tillstånd spela in samtal i rum (eller över telefon) som man inte själv deltar i. Brottet klassas som olovlig avlyssning. Straffet för olovlig avlyssning är böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 9 a § Brottsbalken).

Motsatsvis tolkas bestämmelsen att om du deltar i samtalet själv har du rätt att spela in det utan att det är brottsligt. Det finns inget uttryckligt förbud mot att spela in samtal eller telefonsamtal du själv deltar i, kravet för att det ska vara brottsligt är att du spelar in samtal andra för men som du själv inte deltar i.

I ditt fall innebär det att du gör dig skyldig till ett brott om du spelar in ett samtal mellan dina kollegor utan att du själv deltar i samtalet. Spelar du in samtalet går det givetvis att använda för att påvisa för din chef om de diskussioner som försiggår. Olovligt inspelat material kan till och med användas som bevis i domstol. Däremot riskerar du dels att bli polisanmäld, dels finns det en risk att du ställs i dålig dager både hos din chef och dina kollegor genom att du begått ett brott mot dina kollegor. Även om den mobbning du upplever är ett arbetsmiljöproblem är det likaledes ett arbetsmiljöproblem att bli inspelad i hemlighet på sin arbetsplats.

Mitt råd till dig är att du vänder dig till ditt skyddsombud eller din chef. Arbetsgivaren har ett ansvar för att förebygga kränkande särbehandling på arbetsplatsen (se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4). Även om du inte har "bevis" genom inspelning bör din arbetsgivare ta dig på allvar och utreda ärendet vidare. Jag vill rekommendera dig att även läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida om kränkande särbehandling och mobbning, samt det ansvar som åvilar arbetsgivaren.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1540)
2019-03-21 Starta aktiebolag vid sidan av anställning
2019-03-17 När får arbetsgivare neka att anställa mig?
2019-03-17 Omplacering av kommunalt anställd
2019-03-15 Hindrande av bisysslor i offentlig anställning

Alla besvarade frågor (66958)