Mitt ansvar för min utekatt

FRÅGA
Hej! Vi har en utekatt som kommer och går som den vill genom vår kattlucka. En granne har nu upprepade gånger klagat på att vår katt går in till honom. Han har själv katt och kattlucka även han där vår katt går in och äter deras kattmat och lägger sig inne och sover ibland. Vi har gett rådet att skrämma ut katten eller spruta lite vatten för att markera att den är på fel ställe men han menar att det inte fungerar, vilket fungerar hos andra grannar när han hälsar på. Det börjar kännas obehagligt. Han menar att han inte kan stänga in sin katt genom att låsa luckan, och vi säger likadant. Vi har provat att hålla katten inne på natten och provst med annan kattmat men klagomålen fortsätter. Vad har vi för skyldigheter i detta fall? Vad kan han kräva att vi gör mer? Vi vet att han tidigare dragit husdjursfrågor vidare så vi vill veta att vi gjort det vi ska. Vem har vilket ansvar i denna fråga? Mvh. Helene
SVAR

Hej,

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar om vilket ansvar du har som ägare till en katt och för att besvara din fråga kommer jag att använda mig om lagen om tillsyn över hundar och katter och skadeståndslagen.

Vad innebär min tillsyn över katten?

Som kattägare har du en skyldighet till att hålla din katt under sådan tillsyn som innebär att de inte kan förebygga skador eller avsevärda olägenheter (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Jordbruksverkets föreskrifter om allmänna råd om hållande av hund katt har närmare förklarat vad detta innebär. Under paragraf 16 anges att en katt ska få tillsyn minst två gånger om dagen. Förenklat innebär det att katten behöver komma hem två gånger om dagen och uppfylls detta får katten vara ute.

Vilket ansvar, utöver tillsynen, har jag?

Jag utgår från att du vill veta om du på något sätt kan bli ersättningsansvar gentemot din granne, för att din katt går in hos grannen. Jag kan kort nämna att man som kattägare inte är strikt skadeståndsansvarig för sitt husdjur som man är för hundar. Detta betyder att för att du ska bli skadeståndsskyldig måste du ha agerat vårdslöst eller uppsåtligt genom att ha släppt ut din katt (2 kap. 1 § SKL).

I ett rättsfall från 2017 fastslog mark- och miljödomstolen att det var grannarnas ansvar att säkerställa att utekatter inte kan ta sig in i deras hem. Man menade att det är svårt för kattägare att hålla koll på sin katt när den är ute, (Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Mål-nr M 1199-17).

Min bedömning är att det troligtvis inte kommer bli aktuellt med något ersättningsansvar och att ni redan gjort mycket för att försöka hindra katten från att ta sig in till grannarna. I slutändan har din katt rätt till att vistas utomhus och det är upp till din granne att förhindra katten från att ta sig in i deras hem. Jag skulle råda dig till att prata med grannen och försöka komma överens om någon gemensam lösning.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Sanaria Saad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97574)