Mister en person som är ställd under förvaltarskap sin arvsrätt?

FRÅGA
Om ett barn till den avlidne är omyndig förklarad och har ett barn. Kan barnbarnet till den avlidne ärva och den omyndigförklarande bli utan arv??
SVAR

Hej och tack för din fråga!

För det första vill jag klargöra att man i svensk rätt inte kan bli omyndigförklarad. Om en person är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom kan rätten dock besluta att anordna förvaltarskap åt honom eller henne. Detta i enlighet med 11 kap. 7 § föräldrabalken. Den som är satt under förvaltarskap mister sin rättshandlingsförmåga på vissa eller alla områden. Detta kan tex innebära att personen i fråga förlorar sin rätt att på egen hand ingå avtal. Att man är satt under förvaltarskap innebär dock inte att man förlorar sin arvsrätt. Detta kan jämföras med omyndiga(barn under 18 år) som likt personer som är ställda under förvaltarskap saknar rättshandlingsförmåga. Barn har ändå arvsrätt.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jakob Borin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (865)
2020-10-28 Lagval av arvfrågor
2020-10-27 Regler kring legat
2020-10-23 Ärver en dödsbodelägare den avlidnes skulder?
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv

Alla besvarade frågor (85560)