Misstänkta luftfakturor från föreningsordförande i BRF

FRÅGA
en styrelseledamot och tillika ordförande har vid flera tillfällen skickat fakturor till bostadsrättsföreningenoch till saken hör att han själv attesterat dessa för utbetalning2103 37.3752014 21.969 varav 19.500 är konsultarvodeTotalt konsultarvode att fakturera 56.875Inga beslut finns på föreningsstämma eller vid styrelsemöten angående dessa konsultarvodenVad kan vi göra? Är detta lagligt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som du själv nämner, är det stämman som fattar beslut om ersättning till styrelsen.

Har stämman inte bestämt att ersättningen löpande ska faktureras som konsultarvode, finns det underlag för ifrågasättande.

Vissa varningsklockor ringer när samma person som utfärdat fakturorna dessutom attesterar dessa.

Ett första steg är att ta kontakt med föreningens revisor och be om ett underlag för kostnaderna. Får du inte de svar du önskar, eller finns inte underlagen bör du ta upp ärendet om konsultarvodet under föreningsstämman. Annars kan du kontakta ordföranden direkt och be om en förklaring.

Misstänker du att fakturorna helt saknar underlag, bör du naturligtvis kontakta polisen.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?