FrågaSTRAFFRÄTTNarkotikabrott08/11/2019

Misstänkt för ringa narkotikabrott, vad händer nu?

När får jag besked om vad mitt straff blir.

Jag blev tagen av polisen en kväll när jag hade tagit kokain. Det är inget jag har tagit innan. Jag röker gräs och det erkände jag till polisen att det kommer synas på provet. Sedan kommer dom även se kokain såklart efter den kvällen. Jag har inte haft något hos polisen innan förutom fyllecell. Fler gånger än jag vill erkänna. Jag hade ingenting på mig heller. Dom säger att jag är misstänkt för ringa narkotikabrott. Vilket jag förstår och jag förstår att straffet är fängelse eller böter. Förmodligen böter då jag inte haft något tidigare om jag har tur. När förväntas man få besked om vad straffet blir ? Hur lång tid tar det ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Att bruka narkotika är straffbart och utgör ringa narkotikabrott (1 § första stycket p.6 narkotikastrafflagen).
Bestämmelsen syftar inte till att du måste ha över eller under ett visst värde för att kunna dömas; det är tillräckligt att provet är positivt. Antingen visar testet positivt för narkotika, eller så visar det negativt, vilket innebär att det inte finns några spår av narkotika.
Såvida jag förstått det korrekt, har du tagit ett prov. Av din fråga framgår det inte vad för typ av prov har tagits. Jag utgår från att detta varit ett urinprov. Under nattens gång har du även förbrukat cannabis och kokain, vilket borde visa sig av det prov du tagit. Därmed borde ditt provresultat visa sig positivt och du har därmed uppfyllt de rekvisiten för ringa narkotikabrott enligt narkotikastrafflagen.
Vad som händer härnäst är att en utredning kommer följa. Om du är misstänkt för brott så kommer polisen att delge dig misstanke när det finns skäl till det, men man brukar avvakta till ett visst skede i utredningen innan detta sker. Om provtagningen visar ett positivt resultat kommer det förmodligen att riktas en formell misstanke mot dig, och du kommer att kallas till ett förhör för att ge din bild av vad som skedde den kvällen narkotikan förbrukats.
Om misstankarna inte kvarstår, får du i regel inte något meddelande om det i ett såhär tidigt skede.

Är ditt fall sådant att det visar sig positivt, kan fallet vara sådant att polisen skickat vidare ditt positiva resultat till Nationellt forensiskt centrum (NFC) för att fastställa exakt vilken typ av narkotika du förbrukat. När polisen får ett svar från NFC bifogas svaret i ett förundersökningsprotokoll som polisen sedan skickar vidare till Åklagarmyndigheten.
I förundersökningsprotokollet borde även ditt erkännande finnas med.

Sammanfattningsvis kommer brottet du är misstänkt för troligtvis att rubriceras som ringa narkotikabrott. Narkotikabrott är ett artbrott, vilket innebär att utgångspunkten är att det ska utdömas fängelse. Detta gäller mestadels normalgraden av narkotikabrott och inte ringa narkotikabrott. Därmed är det därför mer troligt att böter gäller som alternativ till fängelse.
Såvida jag förstått det korrekt, lever du under ordnande förhållanden. Att du hamnat i fyllecell ett par gånger borde ej vara relevant i detta fall. Jag rekommenderar dig att undvika dessa i framtiden.

I ditt fall, sett till ovan redovisade omständigheter, är det rimligt att anta att du kan räkna med dagsböter.
Vad gäller tiden det tar innan du får veta din påföljd, kommer ett bötesstraff i ett strafföreläggande, att nå dig via posten så snart polisen och NFC är klara med sin utredning och åklagaren har hunnit fatta ett beslut.

Mediantiden för utredningar av alla brottstyper var 63 dagar (vilket framgår av Brottsförebyggande rådets analyser från 2014).


Hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare