Misstänker att min pappa inte är min systers pappa?

2017-10-21 i Faderskap
FRÅGA
Hej!Min syster och jag har olika mammor,Men vi ska ha samma pappa, har alltid misstänkt(även min pappa) att så är inte fallet.Kan jag kräva ett dna test för att fastställa om han är hennes pappa lr inte?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olika sätt att bli pappa

Det finns två olika sätt att bli pappa till ett barn. Om personen är gift med mamman så finns det en presumtion att han är pappa till barnet, man antar helt enkelt att det är han som är pappa (1 kap. 1 § Föräldrabalken). Annars kan mannen bli pappa om han utger en så kallad bekräftelse om faderskap eller om domstolen fastställt att han är pappa (1 kap. 3 § Föräldrabalken).

Om man tror att det inte är rätt pappa

För att bryta en faderskapsbekräftelse krävs en så kallad negativ faderskapstalan mot barnet (1 kap. 4 § tredje stycket Föräldrabalken). Detta innebär att man går till domstol som i sin tur fastställer om din pappa inte skulle vara pappa till din syster. Vem som har rätt att väcka en sådan talan är barnet och pappan. Det har även ansetts att arvingar till pappan också skulle ha rätt att väcka talan. Detta betyder att förutom din syster och din pappa skulle även du ha rätt till det men endast om din pappa inte bott tillsammans med din syster en längre tid eller om pappan efter systerns födelse inte har erkänt barnet som sitt (3 kap. 1 § Föräldrabalken).

Det är i sådana mål som domstolen, om någon av parterna begär det, utför DNA tester (1 § lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap).

Sammanfattningsvis

Kort sagt så beror det alltså på om din pappa bodde med din syster under en period eller om han efter att hon föddes erkände din syster som sitt barn, om han inte bodde med henne eller erkände henne som sitt barn så har du rätt att väcka talan om att han inte är pappa. Annars är det bara din pappa och din syster som kan göra det.

Om både din pappa och din syster frivilligt går med på ett DNA test så ser jag inget som säger emot att det skulle vara helt OK.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om något skulle vara oklart så kommentera här under så svarar jag fort jag kan!

Med vänliga hälsningar,

Andreas Grundstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (366)
2021-09-14 Varför donatorn blir förälder vid heminsemination
2021-08-31 Kan man tvingas att lämna blodprov vid faderskapstest?
2021-08-20 Hur fastställs ett faderskap?
2021-08-19 Hur fastställs ett faderskap?

Alla besvarade frågor (95725)