Misstanke om narkotikabrott

2017-12-29 i Narkotikabrott
FRÅGA
Får polisen grunda en misstanke om narkotikabrott om man är tidigare dömd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga aktualiseras bland annat vid igångsättandet av en förundersökning enligt 23 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB) (här). Enligt lagtexten krävs det att en förundersökning kan startas när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Vad som menas med detta har i doktrinen angivits att det ska föreligga konkreta misstankar som bygger på ett bevisfaktum. Det måste således finnas bevis som tyder på att att ett brott har begåtts.Se Ekelöf m.fl Rättegång V, s. 109 8 u. Enbart det faktum att en person tidigare är dömd når inte upp till det kravet.

Det samma gäller för tvångsåtgärder enligt rättegångsbalken som kräver misstankegraden skäligen misstänkt, 28 kap 11§ RB t.ex kroppsvisitation. Enligt 2009/10:JO s. 72 kan sådana misstankar vara om polisen ser att en person är narkotikapåverkad. Att enbart basera en tvångsåtgärd på att en person tidigare varit dömd för narkotikabrott når inte heller till detta.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Perä
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?