FrågaAVTALSRÄTTAvtal28/02/2018

Misstag vid prissummering av offert

Vi har skickat en offert där vi specificerat alla poster med pris.

Vid summeringen har vi räknat fel.

Vad gäller?

Är vi tvungna att gå på den summerade summan eller kan vi visa på de olika posterna??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Misstag av detta slag kallas för förklaringsmisstag och regleras i 32 § avtalslagen.
Paragrafen stadgar att:
Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å hans sida fått annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget.

På "vanlig" svenska betyder detta att ni inte är bundna av den felaktiga summerade summan om er kund insett eller borde ha insett att denna är felaktig. Er bundenhet beror alltså på kundens uppfattning av offerten.

Bundenheten av den summerade summan beror således på omständigheterna i ert specifika fall.
Skiljer sig den felaktiga summerade summan sig väldigt mycket från en korrekt summering kan det tala för att mottagaren har insett eller borde ha insett att den var felaktig. Har ni tidigare pratat om ett ungefärligt pris och denna felsummering är mycket lägre än detta pris kan det också tala för att mottagaren insett eller borde ha insett felet. Är offerten i övrigt tydlig och det vid en snabb överblick går att se att ett misstag har gjorts kan även det tala för att mottagaren borde ha insett misstaget medan det omvända kan tala för det motsatta.

Det är svårt att ge ett specifikt svar i ert specifika fall. Vad som kan sägas är att offertens tydlighet och storleken av differensen mellan den korrekta och den felsummerade summan samt tidigare kontakt med kunden har betydelse för bedömningen.

Vänligen,

David McKenzieRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”