Missnöjesanmälan

2019-11-29 i Domstol
FRÅGA
Hej jag fick en dom idag 28 nov. Och man har 7 dagar på sig att anmäla missnöje. Hur räknas det ? Är det 7 dagar minus helgen och dagen då domen kom eller skall man räkna från 28 till 5 dec då det precis är 7 dagar eller hur menar dom?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Denna fråga regleras i 49 kap. 6 § rättegångsbalken (RB). I paragrafen står det att missnöjet ska anmälas inom en vecka från den dag då man fick del av beslutet. Med andra ord så räknas det i ditt fall från den 28 november och en vecka fram, alltså den 5 december. Syftet med en missnöjesanmälan är är att på ett tidigt stadium skapa underlag för domstolens ställningstagande till målets fortsatta handläggning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (388)
2020-02-16 Har anhöriga rätt att närvara vid förhandling bakom stängda dörrar?
2020-02-10 Prövningstillstånd
2020-02-10 Vad innebär prövningstillstånd?
2020-01-31 Måste man som tilltalad infinna sig i domstol?

Alla besvarade frågor (77162)