Missnöjd med beslut om försörjningsstöd - ska jag överklaga?

2017-07-21 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Jag fick ett försörjningsstöd på 1760 kr för Juni månad. Socialen har räknat ihop mina inkomster med han som jag är gift med trots att vi inte bor ihop. Han får ut 9100 kr i månaden som ålderspensionär. Han har räkningar på el och kommunavgifter på ungefär 2000-3000 kr i månaden. Jag anser att summan 1760 kr i månaden är för lite då jag har en son som är 15 år gammal som jag brukar träffa varannan helg. Vi brukar bo i en lägenhet då vi träffas som kostar 300 kr natten. Vi brukar sova över där en natt varannan helg. Den här månaden har jag inte kunnat träffa min son alls på grund av ekonomin. Jag skulle vilja ha tillbaks pengar retroaktivt för de helger som jag inte har kunnat träffa min son mat + övernattningskostnader. Finns det någon möjlighet att få igenom en överklagan i Förvaltningsrätten? Jag har en utbildning som undersköterska, översättare finska-svenska och en ej avslutad Ämneslärarutbildning. Jag har aktivt sökt jobb på ca 30 olika arbetsplatser men då jag är 45 år gammal så är det ingen som vill anställa mig. Arbetsgivarna vill ha unga personer i 30-35 års ålder. Dessutom är jag klassad som funktionshindrad då jag har gjort tre knäoperationer. Jag har rätt till lönebidrag men trots detta vill ingen anställa mig. Jag går verkligen inte på försörjningsstöd för att jag tycker att det är roligt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att få försörjningsstöd från socialen krävs att du inte själv har pengar till att försörja dig och att du inte kan försörja dig på något annat sätt än genom sådant stöd. (4 kap 1 § socialtjänstlagen)

Ni som makar är skyldiga att försörja varandra. Har den ena inte tillräckligt för att täcka sina personliga behov och andra grundläggande utgifter, till exempel el och hyra, måste den andra skjuta till de pengar som behövs. Denna försörjningsskyldighet gäller även fast ni inte bor tillsammans och är anledningen till att socialen även tittar på hans inkomster. Finns det en make som kan hjälpa till med försörjningen förlorar den andre maken rätten till försörjningsstöd alternativt får beloppet nedsatt, beroende på makens förmåga att hjälpa till. (6 kap 2 § äktenskapsbalken)

Är du missnöjd med socialens beslut angående ditt försörjningsstöd kan du överklaga. Observera att en överklagan måste ske inom tre veckor från det att du fått beslutet. Om det gått mer än tre veckor har din rätt att överklaga gått förlorad. Har du däremot fortfarande rätt att överklaga ska du meddela din handläggare om att du vill överklaga det aktuella beslutet, förklara varför och sedan underteckna med ditt namn. Det går bra att skriva meddelandet på ett vanligt papper och antingen personligen lämna in eller skicka in till din kommuns socialkontor. Din handläggare kommer då bedöma om det finns skäl att ändra beslutet. Trots att du gett mig mycket information om din situation är det för mig svårt att avgöra om du kommer ha framgång med din överklagan då jag inte vet vad du skrivit i din ansökan och hur din handläggare har motiverat beslutet. Handläggaren kan välja att ändra beslutet, men om denne inte gör det på det sättet du har begärt ska kommunen skicka ditt överklagande till förvaltningsrätten. (16 kap 3 § socialtjänstlagen, 22 - 28 §§ förvaltningslagen)

Skulle förvaltningsrätten inte heller ändra ditt beslut kan du överklaga deras dom till kammarrätten och till sist Högsta Förvaltningsdomstolen, men för de två sistnämnda instanserna krävs ett så kallat prövningstillstånd. (33 - 35 §§ förvaltningsprocesslagen)

Även om jag tyvärr inte kan bedöma din möjligheter att få igenom din överklagan anser jag att du ska prova att överklaga, förutsatt att det inte har gått mer än tre veckor sedan du tog del av beslutet.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (665)
2021-07-19 Påverkas föräldrars försörjningsstöd av att vuxet hemmavarande barn arbetar?
2021-07-15 Kan en granne överklaga ett beslut om bygglov?
2021-07-12 Hur lång tid tar det innan man får ett svenskt personnummer?
2021-07-12 Hur länge kan en myndighet dröja med att avgöra ett ärende?

Alla besvarade frågor (94271)