Missförhållanden i skolan, vad kan man som förälder göra?

FRÅGA
Hej!Min son har blivit utsatt för stora kränkningar i skolan där han går. Detta pågår dagligen men de senaste veckorna är det extremt. De så kallade klasskamraterna ropar bög, gay kör upp handen i rö... Detta pågår på rasterna men även lektionerna, fast då viskar de det bakom ryggen på honom. Han är så förstörd, sårad och det är oerhört påfrestande. Min son är endast 14 år. När jag skriver ett meil till hans lärare och ber henne ta tag i detta och även prata med rektorn så kallar hon honom på ett möte. Till min sons stora chock så blir han anklagad för att vara en "stalker" förfölja en tjej som går i hans klass och att han försökt se henne under kjolen...??? Du vet väl att du kan hamna i fängelse för detta?,säger läraren..,puhVad står på med vårt samhälle??? Först blir man kränkt och kallad bög och nu är man dessutom helt oskyldigt beskylld att vara en stalker..?????Jag som förälder smäller av och ringer hans rektor som svarar: ja, men läraren gjorde helt rätt jag hade sagt samma sak om att gå i fängelse för eleverna ska veta att man kan hamna där om man gör sånt när man sen blir 18. Jag vill bara byta skola och anmäla dem men jag vet inte om detta bara fortsätter från skola till skola eftersom de gaddar ihop sig eller vad kan du råda mig till?Jag ber av hela mitt hjärta att du svarsr mig som är en förtvivlad förälder men som aldrig kommer ge upp att skydda min son!!!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Oavsett om din son går i privat eller kommunal skola omfattas skolan av Skollagens bestämmelser. Om han går i en kommunal skola är kommunen huvudman enligt 2 kap 2§ Skollagen (SkolL) och om han går i en privat skola är troligen en enskild som är ägare huvudman enligt 2 kap 5§ SkolL.

Enligt 6 kap 7§ SkolL ska huvudmannen se till att det på varje skola bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Huvudmannen ska även enligt 6 kap 8§ SkolL se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ska därför enligt 6 kap 9§ SkolL se till att det varje år upprättas en plan för detta. Enligt 6 kap 10§ SkolL har lärare och annan personal som får veta att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med skolan en skyldighet att anmäla detta till rektorn. Då rektorn får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling har rektorn en skyldighet att anmäla detta till huvudmannen. I ert fall borde alltså en sådan anmälan till huvudmannen vara gjord. Huvudmannen är då skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och ska vidta åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra att den kränkande behandlingen fortsätter.

Om huvudmannen, läraren eller rektorn åsidosatt sina skyldigheter ovan kan huvudmannen bli skadeståndsskyldig till eleven för den kränkning detta innebär och ersätta annan skada som orsakats av åsidosättande enligt 6 kap 12§ SkolL. Om det finns särskilda skäl kan dock skadeståndet sättas ned eller helt falla bort. Om du vill gå vidare med frågan om skadestånd måste du väcka talan mot huvudmannen vid tingsrätten enligt rättegångsbalken regler. Om en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling och omständerna ger anledning att anta att så också varit fallet är det huvudmannen som bär bevisbördan att kränkande behandling inte har förekommit enligt 6 kap 14§ SkolL. I en sådan tvist om skadestånd får Statens Skolinspektion enligt 6 kap 15§ SkolL föra talan åt eleven.

Det enda jag egentligen skulle kunna råda dig till är att byta skola, förhoppningsvis kommer då denna mobbning att upphöra. Men som sagt ovan har skolan en skyldighet att ingripa och du kan föra talan mot huvudmannen om skolan inte har ingripit. Du kan även göra en anmälan till Statens Skolinspektion (se HÄR) eller vända dig till Barn- och elevombudet (se HÄR)

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (355)
2021-06-22 Kan man efter ett namnbyte kräva att sitt nya namn ska ersätta sitt gamla namn på slutbetyg från gymnasieskola?
2021-06-17 Kan universitetslärare ställa krav på studenter för att börja rätta tentor?
2021-06-10 Rätt att få byta klass
2021-06-09 Skadestånd på grund av kränkningar i skolan

Alla besvarade frågor (93337)