Missbruk ensam vårdnad

2016-03-24 i Barnrätt
FRÅGA
Jag vill möjligtvis ansöka om ensam vårdnad av vår son som är 4 år. Hans andra förälder är misstänkt drogmissbrukare och spelmissbrukare. Är skyldig massa skumma mmänniskor pengar som letar efter han. (Jag är orolig för min sons säkerhet) han blev vräkt från sin egna bostad . Pga utebliven hyra så just nu i skrivande stund har han ingenstans att bo.. Han är väldigt ostabil och har mycket problem. Och han är inte speciellt samarbetesvillig och är inte engagerad i förskolan med föräldramöten mm. Vi har varit på samarbetssamtal förut som jag ville ha . Men funkade inte . Vi har även gått.till en familje kurator 5 grr som jag ordnade åt oss . Det hjälpte oss lite grann vid den tidpunkten . Hur är mina chanser att kunna få ensam vårdnad? Tack mvh.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är väldigt svårt att besvara din fråga då domstolen gör en bedömning i det enskilda fallet. Utgångspunkten i alla frågor som rör barn är att barnets bästa ska sättas i främsta rummet. Det finns ingen definition på vad barnets bästa är men enligt förarbeten till föräldrabalken uttalas att bedömningen ska bygga på kunskap och beprövad erfarenhet i kombination med att barnet själv får komma till tals. Då eran son är såpass liten kommer hans inställning troligtvis inte beaktas speciellt mycket då barnets inställning ska beaktas med hänsyn till ålder och mognad enl. 6 kap 2a§ 3st Föräldrabalken (1949:381) (FB). Hänsyn ska även tas till allt som rör barnets psykiska och fysiska välbefinnande och utveckling och såväl långsiktiga som kortsiktiga effekter för barnet ska beaktas. Enl. 6 kap 2a§ FB ska det vid bedömningen om vad som anses vara barnets bästa särskilt beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och risken för att barnet skulle utsättas för någon form av övergrepp eller på annat sätt skulle kunna fara illa.

Enl. 6 kap 5§ 2st FB ska rätten vid bedömningen av om vårdnaden ska fortsätta vara gemensam eller anförtros en av föräldrarna ensam fästa särsklt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad förutsätter normalt att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnet. I 6 kap 7§ 2st FB framgår att om en förälder gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen och det föreligger gemensam vårdnad om barnet ska rätten anförtro ensam vårdnad åt den andra föräldern.

Så för att besvara din fråga är dina chanser att få ensam vårdnad relativt goda utifrån det jag kan utläsa i frågan. Som sagt att det dock svårt att göra en bedömning då rätten kommer ta hänsyn till allt som framkommer i målet och då ditt barns bästa kommer sättas i främsta rummet.

Hoppas detta besvarande din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88382)