Missbruk av urkund

2015-10-14 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, Jag lånade ut mitt ID kort till en kompis som försökte ta sig in på krogen, kompisen blev påkommen och ska åka på förhör. Kan jag bli straffad för att jag har lånat ut mitt ID kort och vad är straffet? vill också tillägga att ID kortet jag lånade ut hade gått ut så det var inte giltigt, är det någon skillnad på straffet då?
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

ID kortet som urkund

Av lagtexten framgår att det för det aktuella brottet ska röra sig om en urkund. Ett pass, ID eller körkort är exempel på handlingar som utgör en urkund. Den omständigheten att ID kortet passerat sin giltighetstid påverkar inte dess status som en urkund.

Missbruk av urkund

Att låna ut sin ID handling till en annan person innebär ett missbruk av urkunden och är straffbart enligt svensk lag, se här. Straffbestämmelsen är tillämplig på situationer där någon lånar ut en äkta handling men som används felaktigt, dvs missbrukas.

För att det ska röra sig om ett brott krävs att det rör sig om en urkund och att gärningen innebär ett missbruk. Dessutom ska åtgärden innebära fara i bevishänseende som kan leda till skada eller olägenhet. Detta innebär exempelvis att en vakt på krogen tror att personen som uppvisar ID kortet är den rätte ägaren och släpper in denne på grund av detta.

Påföljdsval och straffmätning

För brott av normalgraden är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Hur utfallet i det enskilda fallet blir beror på omständigheterna och kan variera. Närmare bestämmelser om påföljdsval och straffmätning hittar du i 29-30 kapitlet brottsbalken, se här.

Med vänliga hälsningar

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll