Minskning av makes kvarlåtenskap

2016-06-12 i Efterarv
FRÅGA
Scenario: 1. Anna avlider. 2. Hennes make Anton ärver då henne eftersom de är gifta. 3. Deras gemensamma barn Lisa och Sven ärver sin mamma Anna först då pappa Anton avlider.Nu till frågan: Skulle pappa Anton kunna "spendera" alla mamma Annas pengar så att det inte finns något kvar till barnen Lisa och Sven när pappa Anton avlider? Om så är fallet, kan mamma Anna skriva ett testamente där det framgår att hennes arv ska finnas kvar den dagen pappa Anton avlider?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
Regler om arv och testamente finner du i Ärvdabalken.

Minskning av kvarlåtenskap
Barnen Lisa och Sven är Annas närmaste arvingar och ska dela lika på hennes kvarlåtenskap, Ärvdabalken 2 kap 1§. Deras arvsandelar av Annas kvarlåtenskap är därmed 1/2 vardera. Precis som du säger är barnen Lisa och Sven dock efterarvingar och har rätt till sina arv efter Anna först när Anton avlidit. Om inget testamente har upprättats ärver Anton Annas kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, vilket innebär att han har rätt att förfoga (sälja, nyttja, förbruka, skänka) över hennes egendom under sin livstid men inte rätt att testamentera bort den. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 2§ 1st.
Vid Antons död beräknas barnens arv efter Anna efter de andelar ur Annas kvarlåtenskap som de hade rätt till vid hennes död, dvs. 1/2 vardera. Om fördelningen vid bodelningen mellan makarna vid Annas död var 50/50 (detta är fallet om makarna haft full giftorättsgemenskap), ska barnens arvsandelar efter Anna beräknas ur halva Antons behållning vid hans död. Ena halvan av Antons behållning utgör nämligen Annas kvarlåtenskap, medan den andra halvan utgör Antons egen kvarlåtenskap. Detta innebär alltså att Lisa och Svens arvsandelar efter Anna beräknas ur halva Antons behållning vid hans död, oavsett vad den är. Anton kan därmed inte minska Annas kvarlåtenskap utan att även påverka och minska sin egen egendom. Lisa och Sven kommer alltid ha rätt att få ut 1/2 vardera av halva Antons behållning.

Om Anton har orsakat väsentlig minskning av sin egendom genom gåva eller annan jämförlig handling och utan hänsyn till Annas arvingar, dvs. Lisa och Sven, kan Lisa och Sven kompenseras ur Antons egen kvarlåtenskap. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 3§. Normalt sett krävs här att egendomen i vart fall har minskat med en fjärdedel för att barnen ska ha rätt till ersättning ur Antons kvarlåtenskap.

Testamente
Antons arvsrätt som make är inte absolut, utan han ärver bara Anna om inget annat framgår ur ett testamente. Anton har dock alltid rätt att ur Annas kvarlåtenskap åtminstone få ut egendom till ett värde som tillsammans med Antons del ur bodelningen samt hans enskilda egendom motsvarar 4xprisbasbelopp (1xprisbasbelopp = 44 300kr), Ärvdabalken 3 kap 1§ 2st. Det innebär att Anna fritt kan testamentera delar av sin kvarlåtenskap direkt till sina barn och därmed även testamentera bort sin makes arvsrätt, så länge Anton ur bodelningen och tillsammans med sin enskilda egendom får egendom till ett värde motsvarande 4xprisbasbelopp.
Om du vill ha hjälp med att skriva ett testamente, erbjuder Lawline en tjänst (här) där du kan skräddarsy ditt testamente.

Sammanfattningsvis, Anton kan inte minska Annas kvarlåtenskap utan att även minska sin egen egendom. Om Anton skulle orsaka en större minskning av sin egendom, (åtminstone med en fjärdedel) och utan hänsyn till Lisa och Sven, kan Lisa och Sven få ersättning ur Antons egen kvarlåtenskap. Vidare kan Anna testamentera bort Antons arvsrätt som make. Anton ska dock alltid ha rätt till egendom motsvarande ett värde av 4xprisbasbelopp och om hans del av bodelningen samt hans enskilda egendom inte uppgår till det beloppet, ska han få resterande ur Annas kvarlåtenskap.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll