FrågaFAMILJERÄTTBodelning23/06/2022

Minskning av giftorättsgods efter skilsmässoansökan

Hej, Jag och min man har lämnat in skilsmässa ansökan. Men innan vi ska göra bodelningen, han gjorde en grov rattfylleri och förstöd bilen. Han kommer förmodligen att betala dagsböter. Jag har 2 frågor: 1. Bilen innan han har förstört den värde 100 000kr men nu är det skräp. Kommer han betala mig för min del av bilen, 50 000kr? 2. Kommer jag dela hans dagsböter? Tack så mycket på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar det som att din man förstört bilen och begått rattfylleriet efter att ni ansökt om äktenskapsskillnad men innan bodelningen har skett. Regler om bodelning vid skilsmässa finns i Äktenskapsbalken (ÄktB)

Bodelning vid skilsmässa

När man skiljer sig görs en bodelning, enligt 9 kap. 1 § ÄktB. I denna bodelning ska allt giftorättsgods ingå, enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Giftorättsgods är all egendom som inte gjorts till enskild (7 kap 1 § ÄktB). Enskild egendom kan t.ex. ha blivit sådan genom att man skriver det i ett äktenskapsförord eller genom ett gåvobrev (7 kap 2 § ÄktB). I detta fall antar jag att bilen varit giftorättsgods då inte något annat framkommer av frågan. 

Varje make ansvarar enligt huvudregeln för sina egna skulder, enligt 1 kap. 3 § ÄktB. Man kan alltså inte bli skyldig att överta sin makes skulder. Skulder kan dock komma att påverka bodelningen på så vis att de avräknas på giftorättsgodset, vilket alltså innebär att den totala summan som delas lika mellan makarna minskar. Det är dock bara skulder som uppkommit innan ansökan om äktenskapsskillnad som ska avräknas på giftorättsgodset (11 kap. 2 § 1 st. ÄktB). 

Den kritiska tidpunkten och redovisningsplikt 

Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, enligt 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB. Den dag då ansökan om äktenskapsskillnad ankom till tingsrätten kallas för den kritiska tidpunkten, och därefter blir vardera make redovisningsskyldig (9 kap. 3 § ÄktB). Att man blir redovisningsskyldig innebär att man ska kunna visa hur ens egendom eventuellt har förändrats sedan den kritiska tidpunkten. Om giftorättsgodset har minskat sedan dess ska värdet läggas till vid bodelningen. Även en makes skulder omfattas av redovisningsplikten och en förändring av skulderna ska därmed redovisas.

Jag tolkar som sagt din fråga som att minskningen av giftorättsgods skett efter det att ansökan om äktenskapsskillnad skett. Även om skulden skulle ha uppkommit innan den kritiska tidpunkten finns en möjlighet att genom 11 kap. 4 a § ÄktB få kompensation. Paragrafen är tillämpbar om en brottslig handling medfört böter, skadestånd eller förverkande och detta avräknats på giftorättsgodset. Skulden ska ha uppkommit inom tre år före den kritiska tidpunkten. 

 Sammanfattning 

Bodelningen ska göras med utgångspunkt i den egendom och de skulder som fanns då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Därmed borde du inte påverkas av det faktum att bilen blivit förstörd och att din make får betala dagsböter.  

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Om du önskar hjälp av en jurist vill vi på Lawline gärna hjälpa dig, information om pris och tidsbokning finner du i sådant fall här.

Med vänliga hälsningar 

Jennie AskengrenRådgivare