Minskning av efterarv och tagande från dödsbo

2020-11-15 i Efterarv
FRÅGA
Min moster dog 2004.Äktenskapet var barnlöst.Nu har även maken avlidit och vi efterarvingar kallades till bouppteckningen.Något testamente skrevs inte mellan makarna.Arvet på flera miljoner kronor efter min moster är så gott som borta.Hennes make skaffade en trettio år yngre kvinna som han testamenterat sin del till. Kvinnan i fråga har aldrig varit skriven eller bott på samma adress som honom.Han har under åren givit bort arvet efter min moster till henne.Några månader innan han dog skrev han över sin bil värd 200.000 kr på henne. Eftersom hon lever på socialbidrag och har betalningsanmärkningar så har hon inte råd att köpa bilen utan hon har fått den som gåva.Hon hade börjat sälja huset före hans död vilket upptäcktes och stoppades. Eftersom hon ensam har nyckel till huset så lär smycken och konst vara bortplockat när värderingen ska göras.Hon uppgav att hon bodde där vid bouppteckningen vilket jag kollade upp och meddelade juristen att så inte var fallet. Hur ska jag agera?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det låter som en knepig situation ni efterarvingar hamnat i efter mosterns makes död. Nedan kommer en lång redogörelse för hur efterarv fungerar och hur ni kan gå tillväga efter en så pass stor minskning av arvet.

Hur fungerar efterarv?

Makar ärver som bekant varandra (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Arvet från en make ges om inget annat är sagt med fri förfoganderätt. Innebörden av fri förfoganderätt är att maken har rätt att minska eller öka arvet men inte att testamentera eller ge bort arvet i allt för hög utsträckning. Storleken på efterarvet beror på hur egendomsförhållandena såg ut mellan makarna vid tiden för den första makens död. Ni som efterarvingar ärver då en kvotdel av den efterlevande makens sammanlagda kvarlåtenskap, som då ska motsvara arvet efter mostern.

Vad händer om arvet minskas?

Då den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt har denne faktiskt rätt att minska arvet i viss utsträckning. Har det däremot skett en väsentlig minskning av arvet som beror på att den efterlevande maken har gett bort stora delar av arvet så kan efterarvingar ha rätt till kompensation. Kompensationen ges från den efterlevande makens arv, alltså den del han har testamenterat till den yngre kvinnan (3 kap. 3 § Ärvdabalken). En sådan åtgärd kräver att arvet har minskat väsentligt, vilket brukar anses vara en minskning runt 25 %. Är det så att det inte är möjligt att genom arvet efter den efterlevande maken täcka minskningen av efterarvet kan istället gåvorna som minskat arvet gå åter. Du nämner att kvinnan kort innan bortgången mottagit en bil i gåva, har hon mottagit bilen i vetskap om att det påverkar ert arv kan hon behöva lämna tillbaka bilen till dödsboet. Det gäller även andra gåvor som har getts inom 5 år från dödfallet.

Är det okej att ta saker från oskiftat dödsbo?

Att ta saker från ett dödsbo innan bouppteckning är inte okej. Vid bouppteckningen ska samtliga dödsbodelägare intyga att bouppteckningen stämmer. Har kvinnan då tagit egendom från dödsboet innan dess att bouppteckning skett gör hon sig skyldig till bedrägeri eller förskingring. Dessutom är dödsbodelägare som orsakat skada på dödsboet skyldig att ersätta övriga dödsbodelägare som drabbas (18 kap. 6 § Ärvdabalken). Innebörden blir då att kvinnan blir skyldig att återföra värdet av föremålen till dödsboet.

Hur ska ni gå tillväga?

Då mycket inte står rätt till i er situation rekommenderar jag starkt att ni snarast anlitar en jurist som kan ge er ytterligare vägledning i just ert fall. Det är en mycket bra investering för att få ut det arv som ni är berättigade till. Förslagsvis står Lawlines duktiga jurister till ert förfogande, boka tid här. Prata även med kvinnan och upplys henne om vilka konsekvenser hennes agerande kan få, ofta räcker det för att få slut på sådant beteende. Då det är brottsligt att ta egendom från ett dödsbo kan även polisära åtgärder kopplas in.

Hoppas att du fick svar på dina funderingar, stort lycka till!

Hälsningar,

My Öhman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (815)
2021-11-30 Vem ärver vårt hus i Spanien?
2021-11-30 Har ett halvsyskon rätt till efterarv?
2021-11-29 Vilka har rätt till efterarv?
2021-11-26 Efterarv till bror?

Alla besvarade frågor (97625)