Minskat efterarv på grund av gåva

2019-08-31 i Efterarv
FRÅGA
Min faster dog 2013 och lämnade efter sig 275.000 kr. Inga barn, jag är ende arvinge, efterarvinge. I år dog fasters make. Han lämnar efter sig 86.000 kr. Av kontoutdrag ser jag att farbror strax efter fasters död förde över alla fasters pengar till sin dotter. Fråga: kan jag kräva mitt efterarv trots att det har gått mer än fem år?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du har fortfarande rätt till en viss del av ditt efterarv, gåvan kan dock inte gå tillbaka.

Arvet

Makar ärver som bekant varandra med fri förfoganderätt (3 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Du som är arvtagare efter den avlidne får då vänta ut ditt arv till dess att den efterlevande maken avlider (3 kapitlet 2 § Ärvdabalken).Din del av arvet består då av en kvotdel som räknas ut på följande sätt:

Arvet efter först avlidne make/efterlevande makes totala egendomsmassa (inkl. arvet) = kvotdel efterarvingar ärver.

Då ditt arv minskat väsentligt till följd av en gåvoutgjutelse har du rätt till vederlag. En väsentlig minskning är enligt praxis mer än 25% (NJA 2013 s.736). Vederlaget utgår ifrån värdeminskningen på ditt arv och hämtas ifrån den sist avlidne makens kvarlåtenskap (3 kapitlet 3 § Ärvdabalken). Detta innebär i ditt fall att du erhåller hela den efterlevande makens kvarlåtenskap. Ditt egentliga efterarv täcks dock inte helt i och med att den efterlevande makens kvarlåtenskap understiger värdet som ditt arv.

Barnen till den avlidne har alltid rätt till en så kallad "laglott", vilket är hälften utav barnets del utav arvet ( i detta fall 43 000 kr). Då dottern fått en stor summa pengar innan pappans dödfall så kan detta räknas som förskott på arv. Hon har därför redan fått den del utav arvet som hon enligt lag är berättigad till.

Gåvan

Som du själv var inne på kan inte gåvan tas tillbaka eftersom det gått mer än 5 år sedan gåvan utgivits.

Enligt omständigheterna du beskriver har du rätt till hela den efterlevande makens kvarlåtenskap, alltså 86 000 kr.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (677)
2020-05-24 Efterarvsrätt vid värdeminskning i förmögenhetsmassan
2020-05-23 Efterarvsrätt efter testamenterad egendom
2020-05-23 Har jag rätt att ärva när min avlidna systers make avlider?
2020-05-20 Är jag berättigad efterarv om jag blir adopterad av min styvfar?

Alla besvarade frågor (80318)