FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv08/11/2018

Minskad egendom vid efterarv ger rätt till vederlag

Hejsan,

Min pappa gick bort för två år sedan och en bouppteckning gjordes. Han var gift med en kvinna som ej var min biologiska mamma och hon dog nyligen.

På min pappas sida är vi tre syskon och på andra sidan är det en hen, inga gemensamma barn finns.

När pappa dog lät vi kvinnan sitta kvar i orubbat bo, inget rördes. Där fanns en fastighet som var lågt belånad och en ansenlig summa pengar på banken.

Nu när pappas änka dog gjordes en ny bouppteckning och då var kontot tömt av särkullbarnet. Vad gäller här? Är detta ett förskott på arvet eller kan hen göra så?

Finns det någon tidsrymd då det är okej att ge bort sina pengar i gåva till särkullbarnet/syskon istället för att pengarna ska tillhöra det gemensamma arvet.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I och med att du och dina syskon lät den efterlevande maken sitta kvar i ett orubbat bo har ni nu rätt till efterarv, det vill säga den andel av hennes kvarlåtenskap som utgjordes av er fars egendom när han dog och hon ärvde den.

Då andelen som den efterlevande maken har ärvt med fri förfoganderätt har försvunnit eller gått till särkullbarnet som gåva har ni efterarvingar rätt till vederlag. Det belopp som ni skulle ha fått i efterarv (beloppet på kontot) som har försvunnit har ni rätt till från kvarlåtenskapen av den efterlevande maken. Detta belopp får ni alltså på bekostnad av särkullbarnet.

Du nämner att det även fanns en fastighet som delvis tillhörde din far. Enligt rättspraxis brukar det sägas att värdet av egendomen som ärvts med fri förfoganderätt ska ha minskat med åtminstone 25 %. Det innebär att ifall det endast fanns en väldigt liten summa pengar på kontot och fastigheten är värd väldigt mycket har ni troligtvis inte rätt att få ut beloppet från kvarlåtenskapen av den efterlevande maken, eftersom den totala egendomen då inte minskat med tillräckligt mycket.

Ifall egendomen efter den efterlevande maken inte räcker till för att ge tillbaka det beloppet som blivit taget från kontot har ni rätt att få tillbaka beloppet direkt från särkullbarnet under förutsättningen att hen visste att beloppet tillhörde er. Ifall ni vill väcka talan om detta, och inte kan lösa det privat, måste ni göra det inom 5 år från dess att gåvan mottogs av särkullbarnet.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att så länge pengarna på kontot utgör minst 25 % av den totala egendomen ni skulle få i efterarv har ni rätt att få ut beloppet från den efterlevande makens egendom (som annars skulle gå till särkullbarnet) eller från särkullbarnet direkt ifall den efterlevande makens egendom inte är tillräckligt stor. Ifall ni behöver hjälp av domstol för att få igenom ert krav måste talan väckas inom 5 år från dess att gåvan mottogs.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Hittade du inte det du sökte?