Minoritetsregler i ABL

2017-06-16 i Bolag
FRÅGA
Hej!Ni har berört min fråga i tidigare svar, men jag saknar klarhet i en sak. För att en minoritet i på en bolagsstämma skall kunna hävda någon av de minoritetsregler som ABL stadgar behövs minst 10% gå samman för detta. Men krävs det 10% av aktierna eller rösterna för att kunna hävda denna rätt? Säg exempelvis att det finns 100 aktier utgivna i ett bolag. 95 B aktier och 5 A aktier. Skulle innehavaren av de 5 A aktierna kunna åberopa en minioritetsregel? Innehavaren har ju mer än 10% av rösterna i bolaget, men inte 10% av aktierna.Tacksam för svar, Leo Lövgren.
SVAR

Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!

Minoritetsreglerna i aktiebolagslagen (ABL) är utformade på lite olika sätt. I 7 kap. 13 § 2 st. ABL till exempel krävs en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Detta betyder alltså alla aktier i bolaget, oavsett om det är ett eller två aktieslag. I ditt exempel ovan skulle ägaren av A-aktierna alltså inte kunna åberopa denna regel, eftersom det bara utgör 5 % av det totala ägandet. Initiativrätten i 7 kap. 16 § ABL kräver bara att en aktieägare åberopar den för att den ska vara giltig. Det finns alltså ingen lägre gräns för ägandedel eller röster. Begäran om omröstning enligt 7 kap 37 § ABL kräver också bara att en aktieägare åberopar det på bolagsstämman.

Det skiljer sig alltså åt mellan olika regler. Det som kan sägas är dock att om det krävs en tiondel av rösterna så är det en tiondel av det totala antalet röster, och detsamma gäller ägandeinnehav.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?