Minimipris vid tvångsförsäljning av samägd fastighet

Vid exekutive försäljning av en samägd fastighet, sätts/finns det något lägsta pris under vilket försäljningen inte blir av?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det går att sätta ett minimipris under vilket en samägd fastighet inte kan säljas för vid exekutiv försäljning.

Din fråga regleras i samäganderättslagen.

En delägare till en samägd fastighet kan begära ett minimipris för försäljning

En delägare kan genom ansökan till tingsrätten begära att samägd egendomen ska säljas på offentlig auktion. Försäljningen sker i sådant fall för gemensam räkning. Om det inte finns synnerliga skäl saknar övriga delägare möjlighet att förhindra att auktion genomförs (6 § samäganderättslagen). En delägare kan hos tingsrätten begära att ett minimipris för försäljning av fastigheten ska fastställas (9 § samäganderättslagen).

Vad innebär detta för dig

Det är möjligt att hos tingsrätten begära ett minimipris för försäljning, när en samägd fastighet ska säljas på offentlig auktion.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna MandersRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Exekutiv försäljning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo