Minderåriga och arv

FRÅGA
Hej! Pappan till mina tre äldsta barn har gått bort två av de är minderåriga. Han lämnade ett arv till dem som inte är tillgängligt än. Pappan bodde hela sitt liv i Nederländerna och dog i Nederländerna. Nu frågar de i Nederländerna som tar hand om arvet vad som gäller här i Sverige. Vi har fått Svenskt medborgarskap. För att två av barnen är minderåriga så undrar jag vilken svensk lag som kan tillämpas,... Måste jag (som mamma) ha godkännande/tillstånd av en rättare till mina minderåriga barn i så fall? Hur gör jag?Finns det något annat jag ska tänka på, andra lagar som gäller? Hoppas ni kan ge svar, tack på förhand!Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Så som jag uppfattat din fråga så undrar du huruvida de mindreåriga barnen har rätt till arvet deras far efterlämnat. Jag förutsätter i mitt svar till frågan att du och fadern till dina barn inte är gifta, att du är förmyndare till barnen (10 kap. 2§ föräldrabalken) och att det inte finns något testamente.

Enligt svensk rätt så kommer du som förmyndare (mor till barnen) att förvalta arvet (12 kap. 2§ föräldrabalken) eftersom minderåriga inte själva kan råda över sin egendom (9 kap. 1§ föräldrabalken). Du som förmyndare har rätt att bestämma hur tillgångarna ska användas eller placeras i större utsträckning (13 kap. 1§ föräldrabalk) men du står under kontroll av överförmyndarnämnden (finns i varje kommun). Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap, så barnen inte missgynnas för att de inte själva kan tillgodose sina rättigheter (12 kap. 9§ föräldrabalk). Förmyndaren ska alltid tillgodose vad som är bäst för den minderåriga (12 kap. 3§ föräldrabalken).

Skulle det vara så att summan barnen ska ärva överstiger åtta prisbasbelopp (13 kap. 2§ föräldrabalk) så kommer överförmyndaren istället vara den som förvaltar arvet fram till dess att barnen fyllt 18 år. Pengarna sätts in på ett spärrat konto som barnen får tillgång till när de fyllt 18 år.

Sammanfattning

Barnen kommer inte kunna råda över arvet fören de fyllt 18 år. Istället förvaltar du som förmyndare arvet och ska se till att barnens bästa tillgodoses i alla lägen. Skulle summan överstiga 8 prisbasbelopp så kommer inte du få förvalta arvet istället gör en överförmyndare det. I ett sådant läge behöver tänka på är att lämna all viktig information som finns till överförmyndaren.

Jag hoppas detta var till hjälp för att få lite klarhet i vad som gäller allmänt när minderåriga ska ärva.

Med vänliga hälsningar!

Julia Zarour
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (984)
2021-11-30 Bröstarvinges arvsrätt
2021-11-29 Var vänder man sig om man behöver någon som förvaltar ett dödsbo?
2021-11-25 Vem ansvarar för dödsboet
2021-11-22 Kan man ärva skulder? Vem skall ansöka om konkurs för ett dödsbo som är på obestånd?

Alla besvarade frågor (97608)