Minderårig beställer biljetter i annans namn och missbrukar dem

2017-12-06 i Övriga brott
FRÅGA
Om min kompis som är under 18 (men fyller 18 år snart) beställer biljetter till en konsert som det är 18 års gräns på, på faktura i hennes systers namn. Sen går på krogen där spelningen sker, men åker fast i krogkön, vad händer då? Blir hon dömd för Urkundsförfalskning då eller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I detta fall aktualiseras ett flertal typer av brott.

1. Bedrägeri eller bedrägligt beteende

Att beställa biljett på faktura i annans namn, utan dennes medgivande, utgör bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken (BrB)) eller bedrägligt beteende (9 kap. 2 § BrB) om gärningen är mindre allvarlig. I detta fall skulle din kompis alltså kunna dömas för något av dessa, troligen det sistnämnda. Straffet för bedrägeri är fängelse i högst två år (9 kap. 1 § BrB). Om brottet istället är att ses som bedrägligt beteende så är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 2 § BrB).

2. Missbruk av urkund

Att beställa biljetter på faktura i någons namn är en sak. Huruvida beställningen innefattar att biljetterna blir personliga, är en annan. Vissa biljetter kan en ju köpa till en kompis i ens egna namn - biljetterna är då opersonliga. Om en biljett, å andra sidan, innehåller uppgifter som styrker en viss persons identitet - är biljetten personlig. Biljetten utgör i sådant fall en slags urkund såsom gäller för viss person. Om en sådan biljett missbrukas av någon, på så sätt att det innebär fara i bevishänseende, döms denne för missbruk av urkund (15 kap. 12 § BrB). Fara i bevishänseende betyder att fara föreligger för att någon ska vilseledas och därmed skadas, i detta fall ansvarig biljettpersonal osv. Din kompis kan i sådant fall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (15 kap. 12 § BrB).

Notera att, oavsett om din kompis fått en sådan biljett (allmän) som inte styrker hennes systers identitet eller en personlig, kan hon ändå bli vägrad att bli insläppt. Detta på grund av att vakter som huvudregel begär legitimation på tillställningar för vuxna. I sådant fall kommer hon ha slösat både tid och pengar i onödan då hon med största sannolikhet kommer att bli nekad inträde. Om hon i det fallet använder sin systers legitimation, har hon gjort sig skyldig till missbruk av urkund på samma sätt som jag förklarat i ovanstående stycke.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?