mina föräldrar hjälper mig inte med boende - vad kan jag göra?

2021-08-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej jag är kristen och är oroad hur mitt liv är i fara då jag är i nöd av tak över huvudet och jag har blivit för gammal att mina föräldrar ska hjälpa mig Gud har givit mig livet men föräldrarna tar det ifrån mig då dom sagt upp sin plikt för jag är för stor att hjälpa mig med tak över huvudet då det inte finns ekonomiska förutsättningar för mig att låna några pengar varken litet eller stort då jag tar personligt ansvar över det mina verk och handlingar och behöver hjälp och stöd av föräldrarna med en depositionsavgift att hyra ett rum som gör det möjligt jag får tak över huvudet mitt liv är i fara och jag vill anmäla föräldrarna för mordförsök då dom inte vill hjälpa mig med tak över huvudet
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att beklaga hur din situation ser ut. Jag ska försöka ge dig den rådgivning som jag kan, men kan tyvärr inte ge dig någon religiös vägledning eller förklaring till din situation, utan den får jag hänvisa dig till att söka via kyrkan eller den församling du tillhör.

Föräldrarnas ansvar för sina barn

Föräldrar har fram tills deras barn fyllt 18 år oftast vårdnadsansvar för barnet, vilket innebär bland annat att de ska omvårda barnet, ge denne trygghet, försörja och fostra barnet och se till så att barnet inte far illa. Detta ansvar står tills barnet fyllt 18 år (6 kap. 2§ 1st föräldrabalken). Föräldrar kan dock ha visst underhållsansvar om barnet fortfarande går i skola, fram tills denne fyller 21 år. Jag kan tyvärr inte av din fråga utläsa hur gammal du är, men är du under 18 år är det definitivt dina vårdnadshavare, oftast föräldrarna, som är juridiskt ansvarig för dig om inte detta ansvar tagits ifrån dem av exempelvis domstol eller socialtjänst. Föräldrar har dock som utgångspunkt inget vårdnadsansvar för barnet, när denne fyllt 18 år, även om man fortfarande är dennes barn. När man blir 18 år blir man myndig och får egen rättshandlingsförmåga, att ingå avtal av olika slag och liknande. Är man dock av olika anledningar i vidare behov av hjälp, kan man om man har en sjukdom, funktionsnedsättning eller liknande, få en god man, förmyndare eller förvaltare förordnad för sig. Detta förordnar som utgångspunkt tingsrätten, men oftast kan socialförvaltningen i ens hemkommun hjälpa en med detta. Beroende på behovet kan man då få hjälp med att sköta sin ekonomi, eller få annat stöd i vardagen. Men har du alltså fyllt 18 år har dina föräldrar möjligtvis ett moraliskt ansvar, men som utgångspunkt inget rättsligt ansvar för din omvårdnad.

Anmäla dina föräldrar

På de grunder som angivit skulle jag säga att det är svårt att döma dina föräldrar för mordförsök, då detta förutsätter uppsåt, alltså en form av avsikt att beröva dig livet. Om du är över 18 år har föräldrarna dessutom inget omvårdnadsansvar för dig. Vissa gärningar kan vara brottsliga utan att man vidtagit någon handling, utan tvärtom underlåtit att vidta en handling som man är skyldig att vidta. Detta kallas föräldrars garantställning, och gäller för barn de har vårdnaden om. Föräldrar är exempelvis skyldiga att mata små barn, ta dem till sjukhus och liknande, och kan göra sig skyldiga till misshandel om man inte gör detta. Det finns också en del tragiska exempel på situationer där föräldrars underlåtenhet att ta hand om sitt barn lett till att barnet dött, och då föräldrarna kan dömas för mord, dråp eller vållande till annans död, beroende på omständigheterna.

Reglerna om att underlåtenhet kan utgöra brott och leda till straffrättsligt ansvar gäller som sagt endast när föräldrarna har en plikt att agera, vilket de i princip endast har så länge barnet är under 18 år. Om du är under 18 år, och du befinner dig i en situation som är livshotande för dig, som dina föräldrar har insikt i och underlåter att försöka åtgärda, finns det visst stöd i rättspraxis att döma dem för brott, beroende på omständigheterna. Dock skulle jag säga att det inte utifrån vad du angivit ovan skulle kunna bli aktuellt med försökt till mord. Du kan såklart alltid anmäla dina föräldrar till polisen, som vidare får utreda omständigheterna och om det begåtts något brott och vilket i sådana fall.

Råd om vem som kan hjälpa dig

Som sagt har dina föräldrar inget rättsligt ansvar för din omvårdnad när du fyllt 18 år. Man kan tycka att de har ett moraliskt ansvar, och att det kan vara beklagligt att de skulle ignorera ditt behov av hjälp, men tyvärr är utgångspunkten sådan att det inte är något som de rättsligt kan klandras för.

Om du dock är ung, främst under 18 år, finns det en hel del instanser och myndigheter som är ägnade att hjälpa dig om du far illa och dina föräldrar inte hjälper dig. Via skola kan man få kontakt med kuratorer och liknande, BRIS är en organisation som hjälper utsatta barn. Det främsta ansvaret för både barn och vuxna som far illa ligger på kommunerna och socialtjänsten. Är du ung ska socialtjänsten hjälpa dig att få ett boende, och eventuellt driva ärenden om nya vårdnadshavare eller förmyndare om dina föräldrar är opassande.

Om du är vuxen är det främst socialtjänsten i din kommun som ansvarar för att hjälpa dig med att få boende. Du kan via socialtjänsten ansöka om socialbidrag som stöd för din ekonomi, och socialtjänsten är dessutom skyldiga att erbjuda akuta lösningar och insatser för personer som är hemlösa. Det kan då handla om härbärgen, sängplatser, måltider, akutboende och liknande. Du kan läsa mer om detta på din kommuns hemsida eller kontakta dem per telefon. Det finns också en hel del frivilligorganisationer i olika kommuner som kan vara behjälpliga i utsatta situationer.

Om du vill ha stöd med religiös inriktning kan jag tyvärr inte bistå med detta, utan då rekommenderar jag dig att vända dig till svenska kyrkan eller den församling du tillhör. De flesta församlingar har personal som kan ge stöd och hjälp att söka ekonomiskt stöd och liknande. Via svenska kyrkan kan du exempelvis kontakta en jourhavande präst som du kan prata med antingen via brev, digitalt eller telefon, läs mer om detta här.

Jag hoppas du fått någon vägledning i dina frågor, och jag hoppas också verkligen att det löser sig för dig! Du är välkommen att återkomma till oss om du har fler frågor av juridisk karaktär, och annars råder jag dig verkligen att ta kontakt med de instanser jag ovan angivit för att du ska få den hjälp du behöver snabbt och effektivt. Lycka till!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96403)