Min tidigare sambo hämtar inte sina saker. Vad kan jag göra?

FRÅGA
Min sambo flyttade ut för 1 år och 3 veckor sedan. Hon har kvar tillhörigheter i mitt förråd. Jag behöver mitt föråd, vad kan jag göra med hennes grejer?..
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår din fråga som att ni separerat och att du bor kvar i det gemensamma hemmet. Inledningsvis kommer jag kort att beröra några centrala delar av sambolagen för att sen mer detaljerat svara på din fråga.

När ett samboförhållande upphör har respektive sambo möjlighet att begära bodelning. I bodelningen fördelas den egendom som förvärvats för gemensamt bruk, s.k. samboegendom. En begäran om bodelning måste ske inom ett år från att förhållandet upphört. Kortfattat hjälper reglerna om bodelning till för att bestämma hur samboegendomen ska fördelas. Den erbjuder inte mycket vägledning i hur egendomen ska hanteras efteråt.

Om egendom lämnas kvar av den som flyttar uppstår ett särskilt dilemma. Situationen kan jämföras med att en person parkerar sin bil på någon annans fastighet. Oberoende av omständigheten att den står felparkerad äger personen fortfarande bilen. Detsamma gäller för saker som lämnats efter att en sambo flyttat från det gemensamma hemmet. Skulle sakerna slängas eller flyttas utan samtycke riskerar du att göra dig skyldig till ett olovligt förfogande vilket är straffbelagt enligt 10 kap 4 § brottsbalken.

Det finns dock möjlighet att vända sig till Kronofogden och begära handräckning. Det finns två förfaranden: normal och särskild handräckning. Vid normal handräckning prövar inte myndigheten om kravet är riktigt utan det är upp till svarande att bestrida. Vid särskild handräckning utförs en prövning om kravet är riktigt. Det är då upp dig att styrka riktigheten i ditt krav.

Rekommendationer i punktform:

1) Skicka ett skriftlig meddelande om att sakerna måste hämtas av din tidigare sambo. Ange sista datum för hämtning. 2) Skicka ett skriftligt meddelande om det går bra att slänga sakerna. 3) Ansök om vanlig handräckning till Kronofogden. Utgifter för ansökan (300 kr) och eventuellt verkställande (600 kr) kan tillkomma, men utgångspunkten är att svarande ska betala.

Hoppas du blivit lite klokare av mitt svar. För mer information om handräckning kan du gå in på Kronofogdens hemsida som beskriver processen mer i detalj.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2421)
2019-10-16 Köpa ut sin sambo vid en seperation mm.
2019-10-15 Vad innebär surrogat vid bodelning för sambos?
2019-10-14 Hur värderas samboegendom?
2019-10-14 Har sambon rätt till bostaden vid en separation

Alla besvarade frågor (73748)