min syster och jag äger en sommarstuga ,nu vill vi överlåta den till våra barn vi har två barn var. Hur går vi till väga?

FRÅGA
min syster och jag äger en sommarstuga ,nu vill vi överlåta den till våra barn vi har två barn var.Hur går vi till väga.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

När man vill överlåta en fastighet (jag antar att ni äger hela fastigheten) kan man göra på lite olika sätt. Dels kan ni ge bort delar i fastigheten i gåva, dels kan ni sälja andelar i densamma.

Det viktigaste vid överlåtelse av fast egendom är att formkraven efterföljs. Dessa hittar vi i 4 kap 1 § jordabalken (JB) och där framgår att köpehandlingen (kontraktet) måste undertecknas av alla parter; dvs säljarna och köparna. Vidare framgår att en överlåtelseförklaring måste finnas - denna innebär att det i handlingen framgår att ifrågavarande fastighet överlåts till köparna. Dessutom måste köpeskillingen framgå om det är fråga om ett köp. Samma krav gäller när det är fråga om gåva, 4 kap 29 § JB.

Att handlingen bevittnas är inte ett krav för att en giltig överlåtelse ska föreligga, men är av betydelse för att köparna ska erhålla lagfart.

Av frågan framgår inte om barnen ska äga fastigheten tillsammans eller om fastigheten ska delas på något sätt. Men att ge/sälja del i fastighet, utan villkor att den ska delas, är möjligt och då innehar förvärvarna fastigheten med samäganderätt, 4 kap 8 § JB.

För att få hjälp att upprätta ett gåvobrev, eller ett köpekontrakt kan ni ta kontakt med en mäklarbyrå eller en verksam jurist.

Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (213)
2019-07-02 Uppsägningstid och beräkning av denna
2019-07-02 Hyra ut förälders hus
2019-06-12 Ska larm ingå vid köp av fastighet?
2019-05-31 Hyrt hus för kallt

Alla besvarade frågor (71166)