Min syster köpte bostadsrätt i vår mors ställe när hennes hyresrätt ombildades, och hon tjänade mycket på detta. Kan det avräknas som förskott på arv?

Här kommer frågan

Ombildning till bostadsrätt

Min mor bodde i en hyresrätt. Denna skulle omvandlas till bostadsrätt. Vi är två syskon.

Min mor ville inte köpa bostadsrätten. Min syster gick då in och köpte lägenheten i min mors ställe. Jag tillfrågades inte och det finns heller ingen dokumentation i vilken jag avsäger mig rätten att köpa lägenheten. Min mor flyttade ganska snart efter det att min syster förvärvat bostadsrätten, som under de 8 år sedan förvärvet själv inte bott i lägenheten, utan har hyrt ut den och då till en högre hyra än avgiften. Nu har min syster sålt bostadsrätten och kunnat göra en avsevärd vinst. Bostadsrätten köptes för 700000kr och har nu sålts för 2,1 milj. Eftersom min syster har kunnat tillgodogöra sig en avsevärd kapitalvinst genom min mor, bör inte detta ses som ett förskott på arv och därmed påverka laglotten? Det finns inga andra större tillgångar i kommande arvskifte efter vår mor, som ännu är i livet.

Mvh

Förbigången bröstarvinge

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan om förskott på arv regleras i ärvdabalkens 6 kap. I första bestämmelsen av det kapitlet stadgas följande.

"Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett."

Detta innebär att det som en förälder ger ett av sina barn i gåva, som utgångspunkt ska avräknas som förskott på arv om inget annat framgår som talar emot att detta var meningen.

Det som är problemet i din situation är att reglerna om förskott på arv endast är tillämpliga på gåvor.

Handlar det om en gåva?
I detta fall har din syster gått in istället för din mor och köpt bostadsrätten när den bildades från en hyresrätt. Frågan är om detta kan ses som en total eller blandad gåva från din mor till din syster.

En gåva kan definieras som följande. "En överlåtelse av egendom utan motprestation – en vederlagsfri eller benefik överlåtelse – är i princip att anse som en gåva. Någon uttalad gåvoavsikt behöver inte föreligga. En frivillig förmögenhetsöverföring som sker med både givarens och mottagarens insikt om dess karaktär är tillräcklig för att konstituera gåva" (Bengtsson, SvJT 1962 s. 689). Dock kan även transaktioner där gåvomomentet är delvis framträdande, som när någon säljer ett objekt till sitt barn till kraftigt underpris, räknas som en så kallad "blandad gåva".

Jag är inte helt säker på hur överföringen har skett i detta fallet. Jag förstår det som att din syster tog över hyresrätten från er mor och var sedan den som behövde betala för ombildningen, eller som att systern klev in precis när ombildning skulle ske och att hyresrätten gick över från att vara er mors hyresrätt till att bli din systers bostadsrätt.

Hursomhelst är det svårt att få detta till en gåvotransaktion. Att ta över en hyresrätt från någon är ingen gåva då hyresrätter inte har något marknadsvärde för hyresgästen. Det är heller ingen gåva att hon köpte bostadsrätten för det pris som efterfrågades.

Jag har därför svårt att se hur detta skulle kunna fås till att vara en gåva, då din syster verkar ha betalat fullt pris för bostadsrätten (dock ett mycket förmånligt pris).

Enligt min uppfattning rör det sig alltså inte om en gåva. Det kan därför inte heller avräknas som förskott på arv.

Om det hade utgjort en gåva
Om det hade utgjort en gåva, eller om det trots min uppfattning utgör en gåva, föreligger en presumtion att den i så fall skulle avräknas som förskott på arv (se ÄB 6:1). Gåvor som föräldrar ger till sina barn ska nämligen presumeras utgöra förskott på arv och därför avräknas som sådan. Att det presumeras utgöra förskott på arv är att man utgår ifrån att en sådan gåva är ett förskott på arv, såvida inget annat framkommit som antyder något annat.

I ett sådant fall skulle du alltså ha en god chans till att få detta till att bli förskott på arv.

Problemet är dock att sådana förskott på arv ska värderas efter det värde gåvan hade vid tidpunkten för gåvotillfället (ÄB 6:3). I detta fall är det värdet mycket lägre än vad bostadsrätten såldes för.

Sammanfattning
Det finns alltså, tyvärr, inga goda utsikter för att detta ska kunna avräknas som förskott på arv. Om du känner dig förfördelad är det effektivaste och kanske ända sättet att du tar upp det med henne så att hon möjligtvis kan upprätta ett testamente som är mer till din förmån.

Jag hoppas att du trots allt fått svar på din fråga. Tveka inte att kontakta mig om du har följdfrågor angående mitt svar, vilket du kan göra till min mail Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning