FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt11/12/2019

Min son och mamman till hans barn kommer inte överens - vad ska vi göra?

Min son har ett barn på 2 år. Mamman skrev på ensam vårdnad med förklaring till min son att det kunde dom ändra sen. Nu har mamman hittat en ny och flyttat ut sen några månader. Dom började då direkt med att ha barnet varannan vecka som enligt mig och min son fungerat bra. Nu har mamman själv bestämt att han bara får träffa barnet ibland ,för mamman säger att barnet inte mår bra , att han är klängig. Men barnet har alltid blivit glad när pappan hämtat honom ,men ledsen då han lämnat, klamrat sig fast och vill inte släppa taget.Min son har bett om att ändra till gemensam vårdnad ,men då säger mamman att hon inte kan flytta hur /vart hon vill .vad ska vi göra. /orolig farmor

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Så tråkigt att höra att du är orolig. Jag hoppas att mitt svar kommer att vara dig till hjälp.


Mina utgångspunkter

Om jag har förstått dig rätt så har mamman ensam vårdnad om barnet. Din son önskar gemensam vårdnad, medan barnets mamma vill fortsätta att ha ensam vårdnad. Vad jag förstår verkar de ha svårt att komma överens om hur ofta din son ska få träffa sitt barn.

Därmed uppfattar jag din fråga som att du undrar vad som gäller i fråga om umgänge mellan din son och hans barn, samt vad din son kan göra för att vårdnaden om barnet ska bli gemensam.

Jag utgår från att barnet bor med sin mamma eftersom det är hon som har vårdnaden.

Jag kommer att hänvisa till föräldrabalken (FB) i mitt svar. Det är en lag som bland annat innehåller regler om vårdnad och umgänge mellan föräldrar och deras barn. Jag kommer även att hänvisa till socialtjänstlagen (SoL).


Principen om barnets bästa är avgörande

Till att börja med vill jag beskriva principen om barnets bästa, eftersom den är av stor betydelse i er situation.

Principen gäller enligt lag och innebär att barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut som rör barnet (6 kap. 2 a § FB). Vad som anses vara ditt barnbarns bästa ska därmed gå före allt annat som kan ha betydelse, inklusive din sons önskan om umgänge och gemensam vårdnad.

Barnets behov av en god kontakt med din son är en viktig utgångspunkt vid bedömningen av barnets bästa (6 kap. 2 a § andra stycket, andra punkten FB).

Sammantaget bygger principen på att ditt barnbarn ska få det så bra som möjligt.


Barnet har rätt till umgänge med din son

Vad gäller då i fråga om umgänge mellan din son och hans barn?

Jo – barnet har rätt till umgänge med din son, eftersom din son inte bor tillsammans med barnet (6 kap. 15 § första stycket FB). Din son och barnets mamma har ett gemensamt ansvar för att barnet ska få möjlighet till kontakt med din son (6 kap. 15 § andra stycket FB).

Umgänget kan ske i form av att din son och barnet träffas, eller genom att de har kontakt på något annat sätt. Till exempel kan de prata med varandra i telefon eller genom ett videosamtal.

Frågan om umgänge hör ihop med frågan om vårdnaden om barnet. Därför kommer jag nu att beskriva vad din son kan göra för att vårdnaden om barnet ska bli gemensam, samt koppla det till vad han kan göra för att få träffa barnet oftare. De lösningar som jag föreslår gäller alltså både vårdnaden och umgänget på samma gång.


Kan få hjälp att komma överens genom samarbetssamtal

I första hand kan din son vända sig till kommunen för att ta initiativ till så kallade samarbetssamtal med barnets mamma (5 kap. 3 § första stycket, första punkten SoL och 6 kap. 18 § FB).

Vid sådana samtal kan han och barnets mamma få stöd i att komma överens om vårdnaden och umgänget. De kan även få hjälp med att ingå avtal om vad de har kommit fram till (6 kap. 17 a § första stycket samt 6 kap. 6 § och 6 kap. 15 a § tredje stycket FB).

Ett avtal mellan din son och barnets mamma måste godkännas av socialnämnden, som avgör om avtalet anses stämma överens med barnets bästa (6 kap. 6 § tredje stycket och 6 kap. 15 a § tredje stycket FB). Det är socialnämnden i kommunen där barnet är folkbokfört som ska godkänna avtalet (6 kap. 17 a § andra stycket FB).

Samarbetssamtalen är frivilliga, skyddade av sekretess och kostar ingenting.


Din son kan väcka talan i tingsrätten

I andra hand kan din son väcka talan i tingsrätten om vårdnaden och umgänget med barnet (6 kap. 5 § och 6 kap. 15 a § första stycket FB). Tingsrätten kommer då att fatta ett beslut med utgångspunkt i vad som bedöms vara barnets bästa (6 kap. 2 a § första stycket FB).

Det är tingsrätten där barnet är folkbokfört som din son ska vända sig till (6 kap. 17 § första stycket FB). Han kan hitta rätt tingsrätt genom att söka på barnets postnummer på Sveriges domstolars hemsida.

En domstolsprocess innebär alltid kostnader, vilket det är viktigt att din son är medveten om. Tanken är även att samarbetssamtal ska användas i första hand när två föräldrar inte kan komma överens. Därför kan domstolen komma att hänvisa din son och barnets mamma till att ha samarbetssamtal innan det blir aktuellt för domstolen att besluta om vårdnaden och umgänget (6 kap. 18 § andra stycket FB).


Sammanfattning och råd

Ditt barnbarn har rätt till umgänge med din son enligt lag. Som utgångspunkt anses det vara förenligt med barnets bästa att hen har kontakt med sin pappa.

Jag vill råda din son att i första hand kontakta kommunen för att försöka ordna samarbetssamtal med barnets mamma. Det finns förmodligen mer information om hur han ska gå till väga på kommunens hemsida.

I andra hand kan din son väcka talan i tingsrätten, som då beslutar om vårdnaden och umgänget.

Sveriges domstolars hemsida kan ni läsa mer om samarbetssamtal och hur det kan gå till i tingsrätten vid en vårdnadstvist.

Lawline har en egen juristbyrå som kan ge er vidare rådgivning. Våra jurister kan till exempel hjälpa din son om han bestämmer sig för att väcka talan angående vårdnaden och umgänget. Vid intresse kan han boka en tid på vår hemsida eller kontakta byrån via mail på info@lawline.se.

Vid fler funderingar är ni alltid välkomna att skicka in en ny fråga eller ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att allt kommer att ordna sig för er!

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000