Min son har köpt en lägenhet och flyttat ihop med sin flickvän. Är lägenheten samboegendom?

FRÅGA
Hej Min son har köpt en bostadsrätt. Det är hans fösta lägenhet nu när han flyttat hemifrånDär har han och hans flickvän nu flyttat in, hon flyttar till lägenheten från sina föräldrar.Hon har inte betalt något för lgh, Han, min son, har lånat pengar både av mig och banken för inköp av lgh möbler tv mm. Jag har nu fått uppgift om att i.o.m. att han har köpt lägenheten med "avsikt om att de skall bo där tillsamman" så har hon rätt till halva lägenheten (eller värdet) vid en ev separation. Han skulle altså bli tvungen att köpa ut henne om hon flyttar.Stämmer det? och kan man i så fall i efterhand skriva något avtal om detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad som ska ingå i bodelning om ett samboförhållande upphör och vad man kan reglera i ett samboavtal. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du och din son kan göra nu.

Samboegendom

Samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag som har införskaffats för gemensamt bruk, se Sambolagen 3 § (här). Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk, se Sambolagen 6 § (här).

Samboegendom är gemensamt bohag och gemensam bostad som har införskaffats för gemensamt bruk. Det viktiga är avsikten med inköpet. Det spelar ingen roll vem som har betalat. Om sonen köpte lägenheten för att han och hans flickvän skulle bo ihop i den är lägenheten samboegendom. Om sonen först köpte lägenheten för att bo i den själv, och han senare inledde förhållandet, alternativt senare fick avsikten att flytta ihop med sin flickvän är lägenheten inte samboegendom.

Egendom som är någon av sambornas enskilda egendom på grund av gåva, testamente, arv, eller egendom som trätt istället för sådan egendom är inte samboegendom, vilket framgår av Sambolagen 4 § (här). Egendom som används mestadels för fritidsändamål, exempelvis ett fritidshus, är inte samboegendom. Detta framgår av Sambolagen 7 § (här).

Är bostaden samboegendom?

Jag tolkar din fråga som att sonen köpte lägenheten med avsikten att bo i den med flickvännen, och att möblerna inköptes för att användas i den gemensamma lägenheten. I så fall är lägenheten och bohaget samboegendom.

Vad ska ingå i bodelningen om ett samboförhållande upphör?

Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär, eller om någon av samborna avlider, se Sambolagen 2 § (här). Om ett samboförhållande upphör av någon annan orsak än att samborna gifter sig med varandra, ska bodelning ske om någon av samborna begär det, se Sambolagen 8 § st 1 (här). Begäran om bodelning ska framföras inom ett år från att samboförhållandet upphörde, se Sambolagen 8 § st 2 (här).

Viktigt att påpeka är att enbart samboegendom (dvs. gemensam bostad och gemensamt bohag som har köpts för gemensamt bruk) kan bli föremål för bodelning.

Vid bodelning på grund av den ene sambons död, är det enbart den efterlevande sambon som kan begära bodelning, se Sambolagen 18 § 1 st (här).

Vid bodelning ska samboegendomen läggas ihop, skulder ska dras av, se Sambolagen 12 § (här) och 13 § (här). Det som är kvar ska sedan delas så att samborna får hälften var, se Sambolagen 14 § (här).

Möjlighet att jämka bodelningen

Som huvudregel utfaller bodelningen så att vardera sambo får hälften var, se ovan. Dock finns möjlighet till jämkning i bodelningen. Jämkning av bodelningen regleras i 15 § Sambolagen (här). Det innebär att bodelningen kan jämkas om det med hänsyn till samboförhållandets längd är oskäligt för den rikare av samborna att bodelningen skulle bli hälften var. Ett exempel är om ett par har varit sambor väldigt kort tid och de har en bostad som är samboegendom, men den ena sambon har betalat betydligt mer av bostaden.

Man kan göra en jämförelse med jämkning av bodelning i Äktenskapsbalken, då man uppnår 50 % av giftorättsgodset efter att man varit gift i fem år. Har man varit gift i ett år kan bodelningen jämkas till 90% - 10 %, efter två år blir det 80 % - 20 %.

Vid jämkning i bodelningen spelar det alltså roll vem av samborna som har betalat exempelvis bostaden.

Möjlighet till övertagande av bostaden

Om en bostad inte är samboegendom kan sambon som inte äger lägenheten i vissa fall ha rätt till övertagande av bostad, se Sambolagen 22 § (här). Om samborna inte har barn ihop krävs synnerliga skäl.

Samboavtal

Sambor eller blivande sambor har möjlighet att skriva ett samboavtal och därigenom avtala om att bodelning inte ska ske, alternativt att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, se Sambolagen 9 § st 1 (här). Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna, alternativt blivande samborna, se Sambolagen 9 § st 2 (här).

Vad du kan göra nu

kommer att bli föremål för bodelning om din son och hans flickvän/sambo skulle separera. Om de är sambor kortare tid än fem år och separerar finns möjlighet att jämka bodelningen.

I detta fall skulle jag starkt rekommendera att din son och hans sambo skriver ett samboavtal. I ett samboavtal kan man antingen avtala om att bodelning inte ska ske, alternativt att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Om din son vill ha hjälp med att skriva ett samboavtal kan han boka tid med en av Lawlines jurister (länk för att boka här).

Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2904)
2021-04-30 Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?
2021-04-30 Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?
2021-04-30 Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?
2021-04-29 Hur fungerar det med samboegendom?

Alla besvarade frågor (92012)