Min son har blivit attackerad av en hund, vilka åtgärder kan vidtas, förutom polisanmälan?

FRÅGA
Hej, min son blev attackerat av en hund, men hundägare har smygtitt i väg med hunden. Har gjort polisen anmält. Men vad ska jag göra mer!?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De rent rättsliga åtgärder man kan vidta i en sådan situation är förutom polisanmälan att väcka skadestånd. Enligt 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter har hundägaren strikt ansvar för de skador hunden orsakar annan.

Med "strikt ansvar" avses att en person är skadeståndsskyldig oavsett om denne person själv har orsakat skadan eller inte.

Om din son väcker skadeståndstalan mot hundägaren är denne skyldig att ersätta skadan, även om hundägaren personligen inte hade för avsikt eller ens var medveten om att hunden skadade din son.

Skadestånd väcks av den skadelidande, alltså av din son, genom en stämningsansökan i enlighet med 42 kap. 1 § Rättegångsbalken.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (473)
2021-09-08 Rätt till ersättning efter att ha blivit biten av hund
2021-08-31 Jämkning av skada vid strikt hundägaransvar
2021-08-27 Kan kattägare bli ansvarig för skada orsakad av dennes katt?
2021-08-16 Har kattägare skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in i grannens bostad?

Alla besvarade frågor (95720)