Min sambos "vän" har lånat hans bil och sålt den - vad gör vi?

FRÅGA
Hej! Min sambo lånade ut sin bil till en vän, som efter ett par månader påstod att han tappat bort nyckeln så att sambon inte kunde hämta den (fanns endast en nyckel). "vännen" har hindrat honom från att hämta bilen i flera månader, och meddelade nu att han renoverat bilen och ville ha den gratis. Sambon fattade misstankar och hämtade uppgifter från transportstyrelsen. Det visar sig då att "vännen" förfalskat min sambos underskrift och sålt bilen! Vad kan han göra nu? Tacksam för all hjälp.
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om vilka brott som kan vara aktuella finns i Brottsbalken (BrB), den hittar du här. När det gäller brott är det svårt för mig att ge något exakt svar eftersom jag inte har alla omständigheter i fallet, men jag kommer att ge en beskrivning av de brott som det skulle kunna röra sig om.

Urkundsförfalskning

Den som obehörigen, genom att skriva på eller på liknande sätt ange en annan persons namn, framställer en falsk urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning, 14 kap 1 § BrB.

Det framgår inte vad för typ av handling ”vännen” har förfalskat din sambos underskrift på, men jag gör antagandet att det måste röra sig om någon typ av handling som upprättats till bevis och att det således rör sig om en urkund. Eftersom ”vännen” obehörigen har skrivit under med din sambos underskrift så har hen framställt en falsk urkund. ”Vännen” har med denna urkund lyckats sälja bilen vilket betyder att den har kunnat användas som bevismedel i en praktisk angelägenhet på ett sätt som medför skada eller olägenhet. Förfalskningsåtgärden har således inneburit fara i bevishänseende. Slutligen måste även ”vännen” ha gjort detta med uppsåt, vilket inte torde vara svårt att bevisa eftersom hen medvetet har förfalskat signaturen för att sälja bilen. Personen skulle alltså kunna ha gjort sig skyldig till urkundsförfalskning.

Förskingring

Om någon, som på grund av avtal fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen istället tillägnar sig egendomen, kan personen dömas till förskingring, om gärningen innebär vinning för hen och skada för den berättigade, 10 kap 1 § BrB.

Eftersom din sambo lånat ut bilen till ”vännen” har hen fått bilen i sin besittning på grund av avtal. Bilen har varit utlånad, alltså har ”vännen” varit skyldig att ge tillbaka den. Eftersom ”vännen” sålt bilen har hen förfogat som om hen vore dess rättsliga ägare, vilket innebär att hen tillägnat sig egendomen. Försäljningen av bilen har även inneburit vinning för ”vännen” eftersom hen fått pengar, och skada för din sambo eftersom han blivit av med sin bil. Om uppsåt finns i även detta fall kan ”vännen” ha gjort sig skyldig till förskingring.

Olovligt förfogande

Skulle det visa sig att någon utav förutsättningarna för förskingring inte skulle vara uppfylld skulle brottet olovligt förfogande kunna bli aktuellt istället. Olovligt förfogande innebär att den som har egendom vartill äganderätten tillhör någon annan vidtager en åtgärd som innebär att egendomen frånhändes den andre eller att denne på annat sätt berövas sin rätt, 10 kap 4 § BrB. Eftersom ”vännen” haft bilen i sin besittning och sålt den har han alltså berövat din sambo hans rätt till bilen och kan ha gjort sig skyldig till detta brott. Observera att detta brott endast kommer i fråga om förskingring inte är aktuellt.

Sammanfattningsvis kan ”vännen” ha gjort sig skyldig till både urkundsförfalskning och förskingring (eventuellt olovligt förfogande om förskingring ej blir aktuellt) och därför skulle mitt råd till din sambo vara att polisanmäla händelsen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (206)
2021-07-30 Får jag slänga saker i mitt förråd som inte tillhör mig?
2021-07-24 Ofullständig fråga
2021-06-28 Vad krävs för att någon ska ha begått ett förskingringsbrott och hur lång är preskriptionstiden?
2021-06-23 Kommunens beslutsunderlag - osant intygande?

Alla besvarade frågor (94603)