Min sambo vägrar flytta ut trots att jag har avslutat förhållandet, vad ska jag göra?

FRÅGA
Hej! Har varit sambo sen en tid tillbaka, vilket inte var meningen från början. Jag tog in henne i mitt hem då hon blev bostadslös(vräkt). Vi har ganska nyligen flyttat till en ny adress, men nu har jag sagt att förhållandet är slut. Hon vägrar dock att flytta ut. Kan ju inte handgripligen kasta ut henne. Jag står för kontraktet och hon har endast en C/O-adress till mig. Hur kan jag gå till väga? Kan jag göra något över huvud taget?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad som är samboegendom, vad som gäller angående din lägenhet, och hur du bör gå tillväga för att få din sambo att flytta. Jag utgår från att du och din sambo inte har samboavtal. Om ni har samboavtal rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga.

Vad är samboegendom?

Samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag som har införskaffats för gemensamt bruk, se Sambolagen 3 § (här). Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk, se Sambolagen 6 § (här).

Egendom som är någon av sambornas enskilda egendom på grund av gåva, testamente, arv, eller egendom som trätt istället för sådan egendom är inte samboegendom, vilket framgår av Sambolagen 4 § (här). Egendom som används mestadels för fritidsändamål, exempelvis ett fritidshus, är inte samboegendom. Detta framgår av Sambolagen 7 § (här).

Bodelning ska ske om samboförhållandet upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, se 8 § 1 st Sambolagen (här). Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde, se 8 § 2 st Sambolagen (här).

Personliga ägodelar, exempelvis kläder, är inte samboegendom och ska alltså inte ingå i bodelningen. Konton, bil etc. är inte samboegendom, och ingår därmed inte heller i bodelningen. Om t.ex. konton eller bilen bara står i den ena sambons namn blir det alltså svårt för den andra sambon att få del i detta om förhållandet tar slut, även om båda har bidragit till köpet och det har skett gemensam användning. Dock kan dold samäganderätt aktualiseras. Om däremot konton eller bilen står i båda sambornas namn har båda samborna rätt till det (och då lär de få halva värdet var, om inte annat har avtalats).

Hur vet man om en bostad är samboegendom?

Om bostaden har förvärvats gemensamt och för gemensam användning är den samboegendom och ska alltså ingå i bodelningen. Om den ene sambon ägde bostaden innan samboförhållandet inleddes är bostaden inte samboegendom och ska därmed inte ingå i bodelningen. Sambon som inte är ägare av bostaden kan alltså inte få del i bostaden med hjälp av bodelning.

Rätt till övertagande av bostad i vissa fall (då bostaden inte är samboegendom)

Innehar den ena sambon den gemensamma bostaden med hyresrätt eller bostadsrätt och utgör egendomen inte samboegendom, har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt, se Sambolagen 22 § (här).

Vad som gäller angående din lägenhet

I ditt fall ägde du lägenheten som du och din numera före detta sambo bodde i tidigare, och ni har flyttat till en ny adress. Om du/ni skaffade den nya bostaden med intentionen att ha den som gemensam bostad är den samboegendom, och ska alltså ingå i bodelningen. Det är avsikten vid köpet som är det viktiga för om bostad eller bohag ska räknas som samboegendom, inte vem som har betalat. Vem som har betalat kan däremot spela roll om det sker en bodelning, jfr. skyddsregeln i 15 § Sambolagen (här). Den regeln innebär att om det skulle vara oskäligt pga samboförhållandets längd, sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt att göra en bodelning där samborna delar 50% på samboegendomen, kan bodelningen jämkas så att den "rikare" av samborna får behålla mer av sin egendom.

Om du däremot köpte lägenheten när förhållandet var slut, eller i varje fall hade avsikten att du skulle bo där ensam är lägenheten inte samboegendom, då den inte har inskaffats för gemensamt bruk. Rätt till övertagande av bostad är inte aktuellt om det inte finns gemensamma barn eller om det annars finns synnerliga skäl – och inget i frågan tyder på det. Såvida det inte finns gemensamma barn med i bilden eller det annars finns synnerliga skäl kan din sambo inte få rätt till övertagande av bostaden.

Vad ska du göra för att få din sambon att flytta?

Om lägenheten är samboegendom ska en bodelning ske, och observera regeln i 15 § Sambolagen (här).

Om lägenheten inte är samboegendom ska den inte ingå i bodelningen. Jag rekommenderar inte att du exempelvis kastar ut din sambos saker eller byter lås, eftersom du då kan göra dig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande, se Brottsbalken 8 kap 8 § st 1 (här).

Det jag rekommenderar är att du kontaktar Kronofogden och ansöker om avhysning. Här (länk till Kronofogdens hemsida) finns mer information om avhysning.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor rekommenderar jag att du tar kontakt med Kronofogden alternativt att du ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2897)
2021-04-16 Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?
2021-04-15 Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder
2021-04-13 Orubbat bo för sambo

Alla besvarade frågor (91260)