Min sambo köper en bostadsrätt för vårt gemensamma bruk - vad har jag rätt till?

Hej,

Jag är skild med två barn varannan vecka. Jag har träffat en ny kvinna utan barn och önskar en framtid med henne. Idag bor hon mestadels hos mig. Snart tänker hon sälja sin bostadsrätt och köpa en ny lägenhet av egna pengar, där vi (barnen 50 %) kommer att bo tillsammans. Jag kommer därefter således säga upp upp mitt hyresavtal, då vi funnit ett lämpligt objekt. Vad behöver jag tänka på? Sambolag/avtal? Ska jag köpa in mig i lägenheten och äga 50/50? Men då behövs stort lån. Jag har ju barnens framtid att tänka på också...

Tack på förhand

Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då ni flyttar ihop kommer sambolagen (SamboL) bli tillämplig på er. När din sambo köper en bostad som är avsedd för ert gemensamma brukinnebär detta att lägenheten kommer utgöra samboegendom (3 § SamboL). Vid en eventuell separation, ska all samboegendom delas lika mellan er om någon av er begär det (8 § SamboL). Samboegendom är bostad och bohag (inre lösöre såsom möbler etc.) som förvärvats för gemensam användning (5-6 §§ SamboL).

Sambolagen är dock dispositiv och ni har därför stor frihet att själva avtala om hur ni vill att lägenheten ska fördelas mellan er vid en eventuell separation (9 § SamboL).

För fastigheter och tomträtter finns en i lag stadgad möjlighet för sambor att till inskrivningsmyndigheten inlämna en av dem båda undertecknad handling om att en fastighet eller tomträtt som bara är lagfaren för en av dem utgör deras gemensamma bostad (5 § 2 st. SamboL). Har sådan handling inlämnats till inskrivningsmyndigheten får inte ägarsambon avhända sig bostaden utan den andres samtycke (23 § SamboL). För bostadsrätter finns ingen sådan möjlighet, men eftersom sambolagen är dispositiv skulle ni kunna avtala om att din sambo inte får avhända sig bostadsrätten utan ditt samtycke för att du och dina barn ska ha viss säkerhet.

Även regeln om övertaganderätt kan ge en viss trygghet för dig (22 § SamboL). Denna stadgar en rätt för den sambo som bäst behöverbostaden att överta denna. Övertaganderätten gäller även om bostaden inte utgör samboegendom, och går alltså inte att avtala bort genom samboavtal. Regeln aktualiseras oftast då samborna har barn, och den sambo som ska ta hand om barnen mest behöver bostaden av denna anledning. Den sambo som övertar bostaden ska dock ersätta den andra sambon för bostadens värde.

Sammanfattningsvis, upprättas inget samboavtal kommer du ha rätt till halva bostadsrätten vid en eventuell separation. Upprättar ni däremot ett samboavtal finns möjlighet att inskränka denna rätt, ex. att lägenheten inte ska utgöra samboegendom och endast tillfalla din sambo. Även om ett sådant avtal upprättas, finns övertaganderätten som skyddsregel, om denna aktualiseras beror på omständigheterna i det enskilda fallet men om du har yngre barn och din sambo inte har det talar det för att denna regel skulle aktualiseras.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alice JohannessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning