Min sambo har varit otrogen, kan jag ta hyreslägenheten?

<p>Hejsan </p><p>Jag har ett ärande: </p><p>Jag och min sambo har bott ihop i 2 veckor i en hyres lägenhet som vi fick via byte av min tidigare hyres lägenhet. Hon var otrogen, vi gjorde slut och hon flyttande ut. </p><p>Jag vill behålla den nya lägenheten efter ha bott där i 1 år själv. Hon vill byta den mot två mindre hyresrätter.</p><p>Vi kan ej komma överens och hon vägrar att flytta ut på papper. Jag vill ta detta till rätten, kan ni hjälpa mig</p><p>Mvh</p>

Lawline svarar

<p>Hej!</p><p>Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!</p><p>Regler om vad som gäller vid separation mellan sambor hittar du i <a href="https://lagen.nu/2003:376" target="_blank"><b>sambolagen</b></a> (SamboL). </p><p><b>Lägenheten utgör samboegendom</b></p><p>I det fall du eller din sambo begär bodelning vid separationen ska enligt sambolagen er samboegendom delas upp mellan er (<a href="https://lagen.nu/2003:376#P8S1" target="_blank"><b>8 § SamboL</b></a>). Samboegendom är er gemensamma bostad och bohag, t.ex. möbler, hushållsmaskiner och annan lös egendom ni har i hemmet, <i>om ni har förvärvat egendomen för gemensam användning</i> (<a href="https://lagen.nu/2003:376#P3S1" target="_blank"><b>3 § SamboL</b></a>). All egendom som ni hade redan innan ni flyttade ihop är inte samboegendom och ska inte ingå i bodelningen. Även egendom som ni har köpt efter det att ni flyttade ihop men som ni inte köpte för gemensamt bruk är inte samboegendom.</p><p>Eftersom ni båda står på hyreskontraktet tolkar jag det som att ni hyrde lägenheten för er gemensamma användning. Lägenheten ska därför räknas som samboegendom och ingå i bodelningen mellan er (<a href="https://lagen.nu/2003:376#P3S1" target="_blank"><b>3 § SamboL</b></a>). All samboegendom ska delas lika mellan dig och din sambo vid bodelningen (<a href="https://lagen.nu/2003:376#P14S1" target="_blank"><b>14 § SamboL</b></a>).</p><p><b>Den som bäst behöver bostaden har rätt att bo kvar</b></p><p>Det är den av er som bäst behöver lägenheten som har rätt att bo kvar. (<a href="https://lagen.nu/2003:376#P16S1" target="_blank"><b>16 § SamboL</b></a>)</p><p>För att avgöra vem av er som <b>bäst behöver bostaden</b> måste en helhetsbedömning göras. Det framgår inte några omständigheter i din fråga men en viktig faktor som kan spela in är om någon av er har ett barn och därför skulle behöva bostaden bäst om barnet huvudsakligen kommer bo hos en av er. Er ålder och hälsa i övrigt kan få betydelse vid bedömningen. Även hur lägenheten ligger i förhållande till era arbetsplatser kan spela in i bedömningen. </p><p>Hänsyn tas även till era ekonomiska situationer och vilken möjlighet ni har att kunna hitta ett nytt boende. Om du till exempel har mycket enskild egendom som inte ska ingå i bodelningen medan din sambo inte har några enskilda tillgångar kan denne anses behöva lägenheten bäst eftersom det skulle vara svårare för denne att hitta en ny bostad. Om en av er till exempel har mycket ködagar i en bostadskö och lätt skulle kunna få en ny hyresrätt, medan den andra inte har några ködagar och kanske skulle vara tvungen att köpa en lägenhet, kan detta väga in i bedömningen.</p><p>Otrohet har dessvärre inte betydelse i dessa sammanhang.</p><p>Det är som sagt många olika faktorer som kan spela in när man ska avgöra frågan om vem av er som bäst behöver bostaden. Om du vill ha hjälp att ta frågan vidare kan du boka tid med någon av Lawlines jurister direkt via vår hemsida <a href="http://www.lawline.se/boka" target="_blank"><b>här</b></a>.</p><p>Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!</p>

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning