Min sambo har avlidit, vad är mest fördelaktigt - att begära bodelning eller avstå?

FRÅGA
Min sambo som nu avlidit och jag har ett samboavtal och ett inbördes testamente gällande vår gemensamma bostad som vi köpt gemensamt och betalat 50% vardera för. Vi har bägge två tre vuxna barn från tidigare men inga gemensamma. Min fråga är om det är någon fördel att begära bodelning? Eller är det fördel att avstå?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag börja med att beklaga bortgången av din sambo. Enligt den legala arvsordningen ärver den avlidnes barn i första hand (2 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Det är dock möjligt att testamentera bort sin kvarlåtenskap, med undantaget att den avlidens barn har rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, dvs. det arvingen skulle ärvt om inget testamente funnits (jfr 7 kap. 1 § ÄB).

Som jag förstår det i ert fall har ni upprättat ett samboavtal avseende bostaden ni köpt hälften var av, samt ett inbördes testamente (enligt vilket jag drar slutsatsen att ni ärver varandras andel av bostaden). Testamentet gäller, dock har som nämnt ovan, din avlidne sambos barn rätt till sin laglott om de begär den. Om inget testamente funnits skulle de ärvt halva bostaden (värdet därav); laglotten är hälften av vad de skulle ärvt.

Rätten att begära bodelning gäller endast i förmån till dig som efterlevande sambo (18 § första stycket sambolagen). Huruvida du ska begära bodelning eller ej är beroende av hur era förmögenhetsförhållanden ser ut. I bodelningen ska allt som är samboegendom, och som inte är undantaget i samboavtal, ingå i bodelningen. Som jag tolkar din fråga har ni i samboavtalet avtalat om att bostaden inte ska ingå. Däremot ska i sådana fall allt annat som är samboegendom ingå. Till samboegendom räknas (förutom bostaden) gemensamt bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Vid en bodelning kommer således allt som är samboegendom och som du köpt räknas in, allt samboegendom som din sambo köpt räknas in – och därefter kommer det att fördelas er emellan. Om din andel av samboegendom är större än din sambos är det en fördel för dig att inte begära bodelning. Om däremot din sambos samboegendom är större än din, då tjänar du på att begära bodelning.

Tyvärr går det inte att ge ett klarare svar än ovan utan inblick i vilka tillgångar som finns eller vad som stadgas i samboavtal och inbördes testamente. Det kan vara en god idé för dig att anlita en jurist som företräder dig och går igenom vilka tillgångar som finns för besked om huruvida du bör begära bodelning eller ej. Om du är intresserad av att anlita en jurist från Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

God fortsättning!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2598)
2020-04-04 Är det tillåtet att kasta ut sin sambo från lägenheten?
2020-04-03 Våldsam sambo vägrar flytta
2020-04-02 Det finns inget formkrav på en bodelningsbegäran (sambor)
2020-04-02 Kan sambor välja att endast bodela hyresrätten?

Alla besvarade frågor (78684)