FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott21/01/2019

Min sambo förfalskade mitt namn, kan Kronofogden anmäla henne till polisen?

Om min sambo har gjort sig skyldig till att ha förfalskat mitt namn på ett delgivningskvitto och skickat tillbaka det till Kronofogden, kan då Kronofogden anmäla henne för brott, eller är det bara jag som kan göra det?

Vidare, om så skulle ha skett, kan det då upphäva Kronofogdens beslut (säg i händelse av att beslutet skulle ha lett till att jag fått en betalningsanmärkning), och det utan att behöva anmäla henne?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!


Jag tolkar dina frågor som att du vill veta:

1. Om det krävs att du anmäler din sambo för att hon ska kunna åtalas.

2. Kan du upphäva Kronofogdens beslut utan att anmäla din sambo?


1. Din sambo kan åtalas utan att du anmäler henne

Det finns bara två tillfällen när det krävs att målsäganden anmäler brottet för att åklagaren ska få åtala en person. Detta är vid förtal och förolämpning, vilka då kallas målsägandebrott.

I ditt fall rör det sig om urkundsförfalskning (14 kap. 1 § brottsbalken). Detta eftersom din sambo:

- framställde en falsk urkund genom att

- oberhörigen

- skrev ditt namn

- och åtgärden innebar fara i bevishänseende (det var möjligt att Kronofogden skulle tro att det var din namnteckning)

Eftersom urkundsförfalskning inte är ett målsägandebrott krävs det inte att du anmäler din sambo, utan Kronofogden kan anmäla henne till åklagarmyndigheten.


2. Du kan inte upphäva Kronofogdens beslut utan att anmäla din sambo

Om du anmäler till Kronofogden att du vill överklaga deras beslut kommer du behöva ange en anledning. Om du då säger att det var din sambo som undertecknade är det hög risk att de anmäler henne till polisen, detta eftersom även de kan anmäla henne (se svar 1.)


Veronica BorgRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo