Min pappa vill att bara jag ska ärva huset, är det möjligt?

Hej, tacksam för råd i denna fråga. Jag har 2 systrar där vi har samma pappa. Varken jag eller pappa har kontakt med mina systrar. Min pappa äger ett hus där det inte finns några lån. Han vill att bara jag ska ärva huset, men vill bo där så länge han lever. Kan man lösa detta på något sätt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Frågor om arv och hur arv fördelas regleras i ärvdabalken., förkortat ÄB. Jag kommer nedan att göra en redogörelse för den reglering som är aktuell för din fråga. Längre ner finner du också ett sammanfattande svar.

Som utgångspunkt gäller att en förälder inte kan göra något av sina barn arvslösa. En bröstarvinge har alltid rätt att vid sin förälders bortgång, ur hens kvarlåtenskap, få ut sin laglott. Laglottens storlek är halva arvslotten, 7 kap. 1 § ÄB. För ditt fall betyder det du och dina två systrars respektive laglotter utgör 1/6 av er pappas kvarlåtenskap. Ni har minst rätt till 1/6 vardera. Denna rätt som tillfaller bröstarvingar är absolut och kan inte undantas med ett testamente.

Om din pappa skriver ett testamente om hur han vill att sin kvarlåtenskap ska fördelas, kommer testamentet att förlora sin giltighet till den del som någon bröstarvingarna inte skulle få ut sin laglott (på grund av att "för mycket" kvarlåtenskap är borttestamenterad). För att testamentet ska bli ogiltigt krävs dock att man som bröstarvinge bevakar sin rätt och jämkar testamentet inom sex månader från det att delgivningen av testamentet skett, 7 kap. 3 § ÄB. Vad som händer om jämkning sker är är att du som testamentstagare måste betala dina systrar så mycket som återstår för att de ska få ut sina laglotter.

Om din pappa skulle välja att ge bort fastigheten till dig i gåva, men med förbehållet att han vill bo kvar där tills han dör, kommer denna gåva likställas med ett testamente från din pappa, 7 kap. 4 § ÄB.. Eftersom en sådan gåva likställs med testamente kan dina systrar begära jämkning även här (inom ett års tid från bouppteckningen). I det fallet kan du också bli skyldig att betala ersättning till dina systrar för det fall att de inte skulle få ut sina laglotter ur din pappas kvarlåtenskap. När denna regeln i ärvabalken blir tillämplig beräknas dock laglotten på ett annorlunda sätt, nämligen som om gåvan aldrig hade ägt rum. Laglottens storlek kan då uppgå till ett högre värde.

Svar på din fråga

Det är möjligt att göra så att bara du ärver fastigheten efter din pappa. Detta kan göras genom att din pappa skriver till testamente till förmån för dig. Genom att göra dig till testamentstagare blir enbart du berättigad att ärva huset. Detta möjliggör också att din pappa kan bo kvar i fastigheten under sin livstid. Denna lösningen aktualiserar inte heller regeln om förstärkt laglottsskydd. Dock kan du som testamentstagare bli skyldig att utge ersättning till dina systrar för det fall att de inte skulle få ut sina laglotter ur den kvarlåtenskap som återstår (alltså efter att huset räknats bort). Bröstarvingars rätt till sina laglotter är absolut.

Som sagt, så till vida dina systrars laglotter inte äventyras genom testamentet är det inga problem att skriva ett sådant till förmån för dig. Skulle de inte få ut sina laglotter måste du betala så mycket som återstår för att de ska få ut de belopp de har rätt till.

Hoppas att du fick svar på din fråga och annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

Linn GerhardssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000