FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte08/07/2019

Min man har ärvt en fastighet. Inget testamente finns. Är fastigheten giftorättsgods eller enskild egendom?

Min man (vi är gifta) ärvde en fastighet av sin bror som inte hade några bröstarvingar. Inget testamente fanns.

Nu är min man lagfaren ägare.

Är fastigheten giftorättsgods?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln när det gäller äktenskap är att all egendom är giftorättsgods så länge den inte är enskild egendom (7 kap. 1§ äktenskapsbalken, ÄktB). För att en egendom ska anses vara enskild måste någon av kriterierna i 7 kap. 2§ ÄktB vara uppfyllda. Här handlar det om arv (se 7 kap. 2§ pt 4 ÄktB). Men för att ett arv ska anses vara enskild så krävs ett testamente om att egendomen ska vara arvtagarens enskilda egendom. Eftersom testamente enligt dig inte finns så är alltså egendomen giftorättsgods.

Notera dock att det i första hand gäller det ekonomiska värdet på egendomen som ingår vid bodelning, inte egendomen som sådan (dvs vid andelsberäkningen, men att den vid lottläggningen tillfaller en av er).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina KarhuRådgivare
Hittade du inte det du sökte?