Min mammas gode man missköter sitt uppdrag – vad kan jag göra?

2021-03-28 i God man
FRÅGA
Min mamma har en godman som missköter räkningarna, min mamma har inte får fickpengar på 1 1/2 år. Min mamma har haft tandvärkt i 3 veckor men godemannen säger att hon inte har fått det trots att vi har kollat upp att det skickades till godemannen. Hon flyttade min mamma från sin lägenhet till ett boende utan att mamma fick med sig några tillhörigheter och jag vart inte ens kontaktad inför flytten. Hon lämnar inte visa kortet till min mamma så hon kan inte kolla kontoutdrag, ta ut pengar. Kan jag anmäla henne för vanmakt ? Misshandel ? på boendet har dom i bland pizza kväll men min mamma kan inte vara med och äta för hon har inga kontanter så jag personligen har gett min mamma kontanter. Personalen är inte glada heller i godemannen då hon aldrig återkopplar eller ringer tillbaka.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer att hänvisa till föräldrabalken (FB) och brottsbalken (BrB) i mitt svar till dig.

Genom överförmyndaren kan din mamma få byta god man

Du bör kontakta överförmyndaren i den kommun där din mamma är folkbokförd för att ordna så att hon får byta god man, eftersom den gode mannen som hon har inte verkar sköta sitt uppdrag på ett lämpligt sätt.

Din mammas gode man ska alltid agera för din mammas bästa och se till att hennes tillgångar kommer henne till nytta (12 kap. 3 § och 12 kap. 4 § första stycket FB). Hon får inte hindra din mamma på ett sådant sätt som hon verkar göra, eftersom din mamma fortfarande har rätt att bestämma över sig själv och sina tillgångar.

Överförmyndaren ansvarar för tillsyn över den gode mannen (12 kap. 9 § första stycket FB). Därför kan överförmyndaren också entlediga den gode mannen om hon missköter sitt uppdrag eller är olämplig för det (11 kap. 20 § första stycket FB). Då kan din mamma få en annan god man istället.

Eventuell anmälan

Såvitt jag kan bedöma kan du inte anmäla den gode mannen för misshandel av din mamma. Däremot kan du polisanmäla henne om det visar sig att hon på något sätt har tagit pengar från din mammas konton. Då kan det exempelvis röra sig om brotten förskingring eller trolöshet mot huvudman (10 kap. 1 § och 10 kap. 5 § BrB).

Sammanfattning

Du bör kontakta överförmyndaren i kommunen där din mamma är folkbokförd för att ordna så att hon får byta god man. Den gode mannen som hon har i nuläget verkar inte agera för din mammas bästa.

På hemsidan för kommunen där din mamma är folkbokförd lär det finnas kontaktuppgifter till överförmyndaren.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (540)
2021-10-17 Hur länge kan en tidigare dom påverka att exempelvis bli god man?
2021-10-03 Avsluta godmanskap - krävs läkarintyg?
2021-09-20 Vilka möjligheter finns för att hjälpa sin förälder som på grund av sjukdom inte kan ta hand om sina angelägenheter?
2021-08-26 Kan jag ansöka om godmanskap för min dotter?

Alla besvarade frågor (96421)