Min mamma har testamenterat bort all sin kvarlåtenskap, vem har ansvaret för att se till att arvskiftet sker?

FRÅGA
Min mamma har testamenterat all sin kvarlåtenskap till hjärt och lungfonden. Hon dog i sin lägenhet och har legat där länge. Lägenheten måsta saneras. Vem har ansvaret. Hur kommer vi vidare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Till att börja med bör du eller någon närstående till din mamma kontakta en begravningsentreprenör för att få din mamma bortförd från lägenheten. Därefter kan en sanering utföras.

Nästa steg är bouppteckningen som ska göras inom tre månader från dödsfallet och lämnas in till Skatteverket (20 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). I bouppteckningen fastställs bl.a. vilka som är dödsbodelägare. Dödsbodelägare brukar vara efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare (18 kap 1 § första stycket ärvdabalken). I detta fall utgår jag ifrån att du är den ända arvingen till din mamma och att det inte finns någon make eller sambo. Eftersom din mamma har testamenterat bort hela sin kvarlåtenskap har du som bröstarvinge endast rätt till din laglott, vilket utgör halva arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Notera att du måste påkalla jämkning av testamentet för att kunna få ut din laglott (7 kap 3 § första stycket ärvdabalken). Då du har rätt till din laglott gör detta dig till en arvinge och därmed dödsbodelägare. Men även Hjärt-och lungfonden är dödsbodelägare i dödsboet då de är universella testamentstagare.

Sista steget är arvskiftet. Det är då dödsbodelägarna fördelar arvet emellan sig (23 kap. 1 § första stycket ärvdabalken).

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen åter att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (785)
2020-02-14 Fördelning av arv
2020-02-13 Vad gäller när man bor kvar i s.k "orubbat bo"?
2020-02-12 Hur påverkar adoption av frus barn arvet?
2020-01-31 Förlorad arvsrätt vid mord

Alla besvarade frågor (77155)