Min mamma har fått egendom testamenterad till sig – får jag arvsrätt i hennes ställe om hon dör?

Hej!

En fråga som rör testamente när min mor och moster går bort i framtiden!

Min moster (som är i livet) har ingen make och inga barn, men hon har flera syskon och syskonbarn - och hon har testamenterar allt till min mamma!

Men vad händer om min mamma dör före min moster?

Går min moster arv, som hon testamenterat till min mamma, automatiskt till mig när moster senare dör - eller måste/bör man skriva ett nytt testamente?

Anledning till frågan är - Finns det en "risk" att de andra syskonen och syskonbarnen kan få del av arvet?

Tacksam för hjälp!

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar följande, mot bakgrund av att din moster har testamenterat all sin egendom till din mamma:

- Om din mamma dör före din moster - har du då rätt att ärva din moster i din mammas ställe, trots att du inte står med i din mosters testamente?

- Finns det någon risk för att din mosters övriga syskon och syskonbarn får del av arvet i en sådan situation?

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB), som innehåller regler om arv och testamenten.


Du har rätt att ärva din moster i din mammas ställe

Svaret på din första fråga är ja - du har rätt att ärva din moster i din mammas ställe, om din mamma dör före din moster. Rätten till arv går nämligen över från din mamma till dig och dina eventuella syskon (11 kap. 6 § ÄB).

Detta beror på att du och dina eventuella syskon redan har arvsrätt efter din moster enligt den legala arvsordningen. Det är den turordning för arvsrätt som gäller i Sverige, om en avliden person inte har skrivit något testamente.

Förutsatt att din moster varken har några barn eller sina föräldrar i livet, har hennes syskon arvsrätt enligt lag (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Enligt turordningen får du då arvsrätt i din mammas ställe, om hon är död.

Din arvsrätt enligt den legala arvsordningen medför alltså att du får träda i din mammas ställe gällande testamentet (11 kap. 6 § ÄB). I övrigt är den legala arvsordningen inte relevant, eftersom din mosters testamente gäller istället för den.


Krävs att din moster inte har skrivit vad som ska hända om din mamma dör

En viktig förutsättning för din rätt att ärva är att din moster inte har skrivit något i testamentet om vem som ska ärva henne ifall din mamma dör.

Om din moster exempelvis har skrivit att hon isåfall vill att ett annat syskon ska ärva all egendom, så gäller hennes önskan. Då får du tyvärr inte någon rätt till arv.


Det finns en risk för att testamentet klandras

Det som jag har beskrivits hittills ger dig i princip rätt att ärva din moster om din mamma dör före henne. Det finns dock fortfarande risk för att din arvsrätt äventyras om din mosters testamente blir klandrat för att vara ogiltigt (14 kap. 5 § ÄB).

Som jag nämnde tidigare är det din mosters syskon som har rätt att ärva henne enligt den legala arvsordningen. Om någon av dem dör går arvsrätten över till deras barn, din mosters syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). Det gör att de har rätt att väcka talan i domstol om att ogiltigförklara testamentet, om de anser att det finns grund för det.

De bör inte kunna angripa din rätt att träda i din mammas ställe för arvsrätt enligt testamentet. Däremot skulle de exempelvis kunna påstå att din moster påverkades till att testamentera all sin egendom till din mamma (13 kap. 3 § ÄB). I värsta fall skulle en domstol då kunna besluta att din mosters testamente är ogiltigt.

Ogiltigheten medför isåfall att den legala arvsordningen kommer att gälla istället för testamentet. Svaret på din andra fråga är därför ja – om testamentet ogiltigförklaras får din mosters syskon och syskonbarn del av arvet efter din moster.


Ett nytt testamente skulle minska risken för konflikter kring din arvsrätt

För att undvika konflikter kring din rätt att träda i din mammas ställe, hade det varit bra om din moster skrev ett nytt testamente. En förutsättning är förstås att din moster själv vill att du ska ärva henne om din mamma dör.

I det nya testamentet bör det tydligt framgå att din moster vill att du ärver henne i andra hand. I övrigt behöver testamentet uppfylla lagens formkrav (10 kap. 1 § ÄB):

- Testamentet ska vara skriftligt.

- Din moster ska underteckna det.

- Två vittnen ska samtidigt vara närvarande din moster undertecknar testamentet eller när hon talar om för dem att hon har undertecknat det.

- Vittnena ska också underteckna testamentet.

Vittnena ska vara över 15 år gamla och sakna sådana psykiska besvär som gör att de inte förstår vad bevittnandet innebär (10 kap. 4 § första stycket ÄB). Din mosters nära släktingar får inte lov att vara vittnen (10 kap. 4 § första och andra stycket ÄB).


Det nya testamentet stärker din arvsrätt

När din moster förtydligar sitt testamente på det här sättet minskar risken för konflikter om tolkningen av testamentet efter hennes död. Även om du i princip redan har en laglig rätt att ärva din moster i din mammas ställe, medför alltså det nya testamentet att din arvsrätt stärks.

I slutänden är det nämligen din mosters förmodade vilja som styr hur hennes testamente ska tolkas (11 kap. 1 § första stycket ÄB). Om hon redan har skrivit vad hon vill, lär det inte behövas några spekulationer kring det.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis gäller alltså det följande:

- Du har rätt att ärva din moster i din mammas ställe, trots att du inte står med i din mosters testamente. En förutsättning för det är dock att din moster inte har skrivit i testamentet att hon vill att någon annan ärver henne om din mamma dör.

- Det finns risk för att din mosters övriga syskon och syskonbarn får del av arvet om de väcker talan i domstol om att testamentet är ogiltigt. Därför är det bäst att din moster skriver ett nytt testamente, där hon är tydlig med att hon vill att du ärver henne i andra hand. Det stärker din rätt till att ärva henne om din mamma dör.

Om du eller ni behöver mer ingående juridisk hjälp går det alltid bra att skicka ett mail till info@lawline.se, ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 eller boka en tid hos våra duktiga jurister via hemsidan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning