Min make innehar egendom med fri förfoganderätt - Kan jag sitta kvar i orubbat bo?

2020-01-30 i Efterarv
FRÅGA
Min man har inga barn, jag har ett barn och vi är gifta med varandra. Han har efter sin döda fru fri förfoganderätt rätt. Nu vill vi sitta i orubbat bo....om jag förstått det rätt så kan han göra det om min dotter avstår från arvet efter mig tills han dör....men jag kan inte göra efter honom?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna förutsättningar
Eftersom din fråga rör arv finns regleringen i ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Jag utgår ifrån att det finns efterarvsberättigade till den förmögenhet som din man innehar med fri förfoganderätt.

Om du avlider före din man
Precis som du säger har din dotter, eftersom hon är ditt men inte din mans barn, enligt 3:1 1 st. ÄB rätt att få ut sitt arv direkt vid din bortgång om hon inte avsäger sig arvet till förmån för din make enligt 3:9 ÄB. Gör hon det erhåller din man hennes arv med fri förfoganderätt och hon är sedan berättigad till efterarv vid hans bortgång. Det är viktigt att det vid ett sådant arvsavstående tydligt framgår att avståendet görs i enlighet med 3:9 ÄB så det inte kan tolkas som en arvsavsägelse enligt 17:2 ÄB.

Fri förfoganderätt
Innebörden av fri förfoganderätt regleras i 3:2 ÄB. Den andel av din makes förmögenhet som han innehar med fri förfoganderätt är förbehållen hans förra frus efterarvingar. Rätten är dock endast till andelsvärdet av förmögenheten och inte specifik egendom, NJA 1995 s. 303.

Han får dock förfoga över hela sin förmögenhetsmassa, även den som innehas med fri förfoganderätt, som han önskar, undantaget testamentering. Detta innebär att han under sin livstid exempelvis får skänka, sälja eller byta bort sin egendom.

Har han dock genom gåva minskat sin förmögenhet utan hänsyn till efterarvingarna kan de få rätt till ersättning ur den andel av förmögenheten som inte innehas med fri förfoganderätt, 3:3 ÄB.

Arvsavsägelse
En arvinge (eller efterarvinge) kan skriftligen hos arvlåtaren avsäga sig rätten till arv enligt 17:2 ÄB.

Några möjliga utvägar
Som jag ser det, enbart utifrån de förutsättningar du presenterat, vore det enklaste sättet att undvika oönskad tvist ifall din man går bort först att han under sin livstid träffar en överenskommelse med efterarvingarna som går ut på att dessa avsäger sig sitt efterarv enligt 17:2 ÄB. Det står i princip fritt att avtala förutsättningarna för avsägelsen men efterarvingarna lär väl troligtvis vilja ha någon form av vederlag.

Ett annat alternativ är att din make på något vis testamenterar över sin egendom, även den del som innehas med fri förfoganderätt. Detta testamente kommer kunna klandras och ogiltigförklaras av efterarvingarna pga. testationsförbudet i 3:2 ÄB men om de är välvilligt inställda även godkänna testamentet och dess verkning.

Slutligen skulle ni också, om det är så att ni vill trygga viss egendom som tillhör din make från hans efterarvingar, överlåta den på ett sätt som fortfarande tryggar er tillgång till den. Observera dock vad jag nämnde om gåva till nackdel för arvingar, 3:3 ÄB.

Slutsats och råd
Som du ser skulle kan man säga att bollen ligger i efterarvingarnas händer ifall din man går bort först. Jag rekommenderar att ni vänder er till en yrkesverksam jurist om ni önskar vidta någon utav de möjliga utvägar jag presenterat, så att det hela blir rätt. Det skulle kunna finnas ytterligare saker att beakta och de förslag jag presenterat är troligtvis inte de enda möjliga.

Hoppas det här var till någorlunda hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes Weister
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (699)
2020-08-13 Hur fördelas arvet vid en efterlevande makes död?
2020-08-13 arv vid nygifte?
2020-08-06 Hur fördelas efterarv?
2020-07-31 Efterlevande makens arvsrätt

Alla besvarade frågor (82781)