FrågaFAMILJERÄTTFaderskap18/10/2018

Min fru säger att jag inte är far till vårt gemensamma barn

Hej.

Min ex fru har sagt att jag ej är far till vårt gemensamma barn o vägrat lämna barnet till mig på 2 månader. Har kontaktat socialtjänsten för ett faderskapstest men de vill ej pga vi var gifta vid tidpunkten. Vad ska jag göra o vem ska jag vända mig till?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör faderskap och dessa bestämmelser hittar man i föräldrabalken FB.

Jag förstår det som att socialtjänsten inte vill göra ett faderskapstest eftersom ni var gifta vid tidpunkten då du vände dig till dem? I föräldrabalken finns en faderskapspresumtion som innebär att om ni var gifta vid tidpunkten då barnet föddes så presumeras du vara far till barnet. Detta stadgas i 1 kap 1 § FB.
Du behöver alltså inte bevisa att du är far till barnet utan det är du redan lagförd som.

Vid ytterligare oklarheten så rekommenderar jag dig att vända dig till socialnämnden, inte socialtjänsten. De är enligt 2 kap. 1 § FB skyldiga att utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs, om barnet har hemvist i Sverige. Dessa uppgifter åligger den socialnämnd där ditt barn är folkbokförd.

Hoppas detta svar hjälpte och jag önskar dig lycka till!

Med vänlig hälsning

Fredrik JonssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?