Min exsambo vill köpa ut mig ur fastigheten och bo kvar själv, kan jag motsätta mig detta?

Min separerade exsambo och jag äger en fastighet 50/50. Min exsambo vill nu köpa ut mig och bo kvar. Kan jag motsätta mig detta eller påverka processen på något annat sätt?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som gäller vid separation mellan sambor hittar du i sambolagen (SamboL). Enligt sambolagen ska er samboegendom delas upp mellan er i en bodelning. (8 § SamboL). Samboegendom är er gemensamma bostad och bohag, t.ex. Möbler, hushållsmaskiner och annan lös egendom ni har i hemmet, om ni har förvärvat egendomen för gemensam användning. (3 § SamboL) Samboegendomen ska delas lika mellan er. (14 § SamboL)

Vem har rätt till bostaden?

Det är den sambo som bäst behöver bostaden som har rätt att få den i avräkning på sin halva av samboegendomen. (16 § SamboL) Olika omständigheter väger in vid avgörande av vem som bäst behöver bostaden. Till exempel era ekonomiska situationer och era förutsättningar för att hitta en ny bostad kan väga in.

Din exsambo kan alltså inte utan vidare köpa ut dig om inte han bäst behöver bostaden. Den av er som bäst behöver bostaden har rätt att köpa ut den andra och bo kvar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Annelie BurströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning